Alianční týden modliteb 2014

7 Ježíšových zázraků o něčem víc

Alianční týden modliteb na rok 2014 proběhne v týdnu od 5. do 12. ledna 2014. Průvodce ATM si můžete otevřít v prohlížeči nebo  kliknutím na obrázek vpravo.

Alianční týden modliteb vychází letos z textů o 7 Ježíšových zázracích z Janova evangelia. Autorem zamyšlení je předseda ČEA David Novák. Klíčem k pochopení těchto zázraků je verš z Jana 20:31, který říká, že byla tato znamení zapsána, aby lidé uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a věříce měli život v jeho jménu. Jako znamení měla ukazovat na něco víc. Jinými slovy nám tento verš říká, že se nejednalo o nějaký „kousek v Ježíšově podání“, který měl posluchačům vyra­zit dech, nebo trik, který předvede kdejaký šikovný iluzionista. Znamení něco zna­menají, tedy nesou v sobě nějaký hlubší symbol a k něčemu nebo někomu nás odkazují. V současnosti je takovým viditelným znamením pro lidi kolem nás samotná církev. A jako církev bychom se měli stále ptát, jaký obraz Boha jako křesťané a církev lidem prezentujeme. Zda jsme skutečným znamením, které odkazuje k tomu, že jsme tělem Kristovým.

Doufáme, že bude pro vás i vaše sbory inspirací.

 

Sbírka ATM 2014: Projekt Finanční kompas

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku na některý z projektů ČEA nebo na její činnost. Prosíme proto, abyste zvážili svou podporu služby ČEA a předem děkujeme za vaši štědrost. Prezentaci naší činnosti můžete nalézt na stránce www.ea.cz . Své dary můžete zasílat s variabilním symbolem 2114 na účet ČEA u ČS a.s. - č.ú.: 00 138 083 59 / 0800

 

Chcete-li podpořit některý z projektů ČEA, prosíme vás, abyste darem s VS 2179 podpořili projekt ČEA s názvem Finanční kompas (www.financni-kompas.cz) zaměřený na rozvoj zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. Reaguje na potřebu jednotlivců i sborů, které tuto oblast vnímají jako stále důležitější. Mnoho lidí dnes čelí zadluženosti nebo finančním obtížím a chybí jim i v rámci církve adekvátní podpora a vyučování. Existuje jen velmi málo českých materiálů a nástrojů použitelných v církvi a právě tuto mezeru by projekt Kompas měl zaplnit. V současnosti jsme vydali k tématu tři knihy a chystáme překlad materiálů o vztahu k penězům a správcovství pro děti.

Projekty ČEA můžete podpořit také přes naši online dárcovskou bránu.

Alianční týden modliteb je celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance, která je pořádána již od roku 1856 a byla průvodním znakem probuzení v USA a Velké Británii. Jejím cílem je:

  • Upevňování jednoty Božího lidu skrze modlitbu a společná vyznání
  • Společné díkůvzdání za uplynulý rok a vyvyšování Hospodina
  • Vzájemné žehnání mezi sbory ve městě nebo v regionu, svědectví z různých sborů, povzbuzení, vyznání potřebnosti druhých církví a respektu k jejich službě.
  • Přímluvy za konkrétní lokalitu (město, kraj), za konkrétní službu jednotlivých sborů a křesťanských aktivit, za konkrétní kroky v evangelizaci, přímluvy za potřeby města/lokality.
  • Žehnání místním v moci postaveným, soudcům, policistům atd.
  • Příležitost ke společnému pokání z nedostatků církve, z toho, že dostatečně nejdeme coby jednotlivci i kolektivy za Hospodinem. Východisko pro budování vztahů mezi zástupci jednotlivých lokálních sborů a farností.
  • Manifestace jednoty Božího lidu vůči místní komunitě.

 

 

 
  • M4
  • Národní týden manželství