Moc v církvi

Zneužívání moci ve společenství křesťanů... bolestivé téma, kterému se raději zdaleka vyhýbáme. Přesto je nutné si uvědomit závažnost tohoto tématu. Praxe jasně ukazuje, že ani křesťané na vedoucích pozicích nejsou imunní vůči zneužití důvěry a svých kompetencí. Především ve vztahu k těm, kteří jim věnují svou důvěru a poslušnost. Tragické následky pak nesou nejen oběti a jednotliví křesťanští vedoucí pracovníci. V mnoha případech jsou poškozena i celá manželství, rodiny, sbory a organizace. Boží jméno je tak znesvěceno a snižuje tak svědectví o Pánu Ježíši.

Zneužití moci je v první řadě hříchem proti Bohu, jak to vyznává David v Žalmu 51:6 „Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích.” Toto vyznání následovalo poté, co ho prorok Nátan ostře napomenul za to, že zneužil svou moc vůči Uriáši a Batšebě. (2 Sam. 11-12).

Jak zjistit, že někdo zneužívá svou moc? Můžete se o tom dočíst v dokumnetu ČEA - Zneužívání moc v církvi.