Bezdětnost jako duchovní dilema

Stránky o bezdětnosti

Statistiky hovoří o tom, že stále více párů má problémy s početím a nemálo z nich se musí dříve či později vyrovnávat s problémem neplodnosti. To se týká i křesťanských manželství, v nichž partneři často marně hledají odpovědi na desítky svých otázek.

Byly spuštěny stránky www.bezdetnost.cz na podporu bezdětným párům a chystá se překlad první křesťanské knihy k tomuto tématu 

Česká evangelikální alian-ce se stala partnerem nově spuštěných prvních křesťanských webových stránek v ČR, které se věnují podpoře man-želských párů, které se potýkají s problémem bezdětnosti. Statistiky hovoří o tom, že stále více párů má problémy s početím a nemálo z nich se musí dříve či později vyrovnávat s problémem neplodnosti. To se týká i křesťanských manželství, v nichž partneři často marně hledají odpovědi na desítky svých otázek.

Nové webové stránky www.bezdetnost.cz  mají za cíl oslovit právě takové páry, které cítí, že jsou se svým problémem osamoceny. Na stránkách je dán prostor k navazování kontaktů a vzájemnému sdílení a to zejména prostřednictvím chráněného diskusního fóra. Manželské páry, které se vyrovnávají s problémem bezdětnosti, budou moci na stránkách nalézt užitečné informace, články, příběhy. Stejně tak ti, kteří zmíněným párům slouží nebo se s nimi setkávají, ať už ve sboru, v rodině nebo v zaměstnání, zde naleznou vodítka a praktické rady k pastoraci, citlivé pomoci a přístupu k těm, kteří se vyrovnávají s bezdětností nebo ztrátou dítěte. 

První křesťanská kniha o bezdětnosti v češtině

Protože na českém knižním trhu dosud není žádná publikace věnovaná palčivému tématu bezdětnosti, rozhodla se M. Kopečková – koordinátorka projektu www.bezdetnost.cz  přeložit a vydat knihu americké autorky Jennifer Saake Hannah’s Hope. Kniha by měla vyjít v roce 2012. V současné době se získávají finanční prostředky na její vydání. Pokud byste měli zájem tento projekt podpořit, můžete získat více informací zde nebo se obrátit na adresu info@bezdetnost.cz.

Co s prázdnou náručí?

Bezdětnost je v současnosti rozšířeným problémem a nevyhýbá se ani lidem věřícím. Umělé oplodnění je pro ně mnohdy velmi diskutabilním řešením, protože je vlastně zásahem do stvoření. Navíc v dnešní době je také často velkým byznysem. Některé církve se k IVF staví tolerantně, jiné jej kategoricky odmítají. Jak se tedy má věřící člověk rozhodnout? A nabízí mu církev vůbec oporu? Několik rodin předestře, jak ony samy řešily nebo řeší tento problém, kazatelé a faráři vyloží postoj církví. Možností, jak napravit neschopnost spontánně přivést na svět dítě, není mnoho a přitom jde opravdu o život.

Premiéra: 24.4. 2011 ČT 2   16.05

Repríza:     1.5. 2011 ČT 2     5.55

26 minut

Pořad je možné shlédnout na:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/311298380070007-co-s-prazdnou-naruci/