Singles v církvi

ČEA otevřela palčivé téma singles v církvi

Česká evangelikální aliance uspořádala ve spolupráci se sborem Církve bratrské Šeberov konferenci s názvem "Být single - stigma nebo poslání?"

Konferenci navštívilo přes 70 lidí, kteří žijí sami a vyrovnávají se se specifickými výzvami ať už ve svém osobním životě nebo v rámci života svých církevních společenství. Hlavním hostem konference byla  Astrid Eichlerová - německá luteránská pastorka, která neotřelým a i zábavným způsobem dokázala ukázat, že život singles je rovnocenný životu lidí v manželství a ba co víc, že je stejně požehaný Bohem „Člověk, který žije sám, nemusí čekat v životě jako v čekárně na nádraží vyhlížením, kdy už přijede vlak nebo v depresi,  že už ujel. Může žít naprosto plným životem.“, řekla Astrid Eichlerová.

Mohu mít jako single vůbec naplněný život? Nebude mi pořád něco chybět? Právě s těmito otázkami se evangelická pastorka Astrid Eichlerová konfrontuje. Na základě vlastní zkušenosti vidí, že život singles nebývá vnímán jako plnohodnotná alternativa k manželství, a snaží se ukázat, že život v celibátu může být velmi vzácným Božím darem. Nebojí se přitom hovořit čestně i o výzvách a problémech, se kterými se na své cestě střetává a netají ani tíživé momenty. Dává odvahu k novým pohledům, k alternativním životním formám, k hledání nových perspektiv. 

Astrid Eichlerová založila v Německu hnutí, které se věnuje otázkám života singles (EMWAG - Musí být něco jiného). Toto hnutí vzniklo spontánně na jedné z jejích konferencí z potřeby vytvářet závazné vztahy a společenství u lidí žijících single, kterým v každodenním životě a dlouhodobé perspektivě hrozí jistá osamělost.  Astrid Eichlerová se pokouší nacházet takové formy života singles v závazném společenství, které by byly alternativou tradičního vstupu do klášterní komunity a byly slučitelné s obvyklým životem v moderní společnosti. 

Na její seminář navázali hosté konference, kazatel KS Praha Ing. Lubomír Ondráček, který se věnoval pohledu dnešní církve na postavení singles a Viktor Cina, který velice osobitým způsobem vyslovil své svědectví života rozvedeného muže, který žije sám. Lubomír Ondráček ke konferenci dále řekl: „Konference mne mimo jiné motivovala k tomu, abych se více na službu singles zaměřil a mám naději, že konference odstartovala něco nového v církvi v naší zemi. Myslím, že je výborné, že byly vydány i dvě knihy na toto téma a budou k dispozici nahrávky.“

Během konference také proběhla autogramiáda, kde Astrid Eichlerová podepisovala svou knihu „Musí být něco jiného“, vydanou poprvé v českém překladu nakladatelstvím Návrat domů právě při příležitosti konání konference ČEA k tématu života nezadaných. Z konference byly také pořízeny nahrávky, které bude možné objednat na adrese ČEA.