Internetová pornografie

Česká evangelikální aliance otevřela téma internetové pornografie jako pastoračního problému svou konferencí s názvem Hledání intimity. Níže naleznete k tomuto tématu nějaké základní informace.

 

Pozadí a biblický náhled  

Co je Pornografie? 

Pornografie je “otevřené zachycení sexuální aktivity v literatuře, filmech atd., které stimuluje erotické spíše než estetické nebo citové vzrušení.” (Oxford English Dictionary, 1992). Následující rady a pomoc se týkají jen heterosexualní pornografie – tj. muži se dívají na ženy nebo, vzácněji, ženy se dívají na muže. 

Je užitečné si pamatovat, že pornografie: 

 • ukazuje ženy jako pouhé fyzické objekty a zaměřuje se na jejich prsa a sexuální orgány;

 • se ani nepokouší ukázat jiné směry, v kterých může být žena přitažlivá, např. charakter, inteligence, humor;

 • ukazuje sex jako jedinou důležitou věc ve vztahu mezi mužem a ženou;

 • nemůže nahradit dlouhodobou lásku a oddanost. Produkuje krátkodobé vzrušení a nepřispívá k rozvíjení láskyplného sexuálního vztahu.

Je také třeba úvést, že materiál otevřeně ukazující sex nemusí být vždy pornografický. Například učebnice medicíny a sexuální manuály mají výchovný záměr. Pornografie se liší v tom, že její jediný cíl je vzrušení a fantazie.

'Měkká' ('Soft core') pornografie   

Někteří lidé si myslí, že 'soft core' pornografie je zcela "neproblematická?". Naznačují tím, že časopisy na „vrchních regálech“ jsou neškodné a že bychom se měli spíše obávat více explicitního nebo násilného materiálu. ‘Soft core' a ‘hard core' pornografie ovšem nemají právní nebo slovníkové definice. Jsou to dva konce spojité čáry, která začíná na obnažených ňadrech a genitáliích a sahá k násilí, bestialitě a dětské pornografii. V dnešní době se to, co se dřív považovalo za ‘hard core' objevuje v ‘soft core' časopisech na vrchních regálech a je snadno dosažitelné na internetu. Hranice jsou velmi neostré.   

Je pornografie návyková? 

Důkazy jasně ukazují, že pornografie je pro některé lidi návyková. Pornografie stimuluje centrum rozkoše v mozku. Avšak po nějaké době je třeba více pornografie na vyvolání stejného efektu. Začne návykový cyklus. Následně roste intenzita návyku, takže člověk potřebuje tvrdší materiál k vyvolání stejného efektu, pokračuje přijetím dříve zavrhovaného chování (snížení citlivosti) a směřuje k realizaci dříve sledovaných obrazů v reálněm životě.

Vysvobození ze závislosti na pornografii se zásadně neliší od závislosti na alkoholu či drogách a vyžaduje čas.

Vybrané statistiky o internetové pornografii:

 • Odhaduje se, že 1 z 5 uživatelů internetu mladších 17 let se přihlašuje na stránky, které otevřeně ukazují sex

 • Z průzkumu personální agentury Adecco ve Velké británii vyplývá, že 5% dotázaných byli kolegy někoho, kdo byl pokárán nebo propuštěn za zneužívání e-mailu

 • dotadult.co.uk, která poskytuje nástroj na vyhledávání stránek se sexuálním obsahem, zjistila, že 40% všech hledání bylo zadáno z pracoviště

 • SurfControl PLC odhaduje, že 2-4% zaměstnanců používá internet tak, že se dívá na pornografii

 • 6% zaměstnanců používá svůj pracovní počítač k sexuálním účelům mezi 1 a 10 hodinami týdně

 • Stránky pro dospělé jsou čtvrtou nejnavštěvovanější kategorií v pracovní době

 • 70% veškerého provozu internetu pro dospělé se děje v pracovních dnech mezi 9. a 17. hodinou  

Biblický pohled na pornografii  

Na počátku Bůh stvořil muže a ženu, aby byli spolu – výlučně a šťastně. Bůh stvořil sex jako dobrý dar v bezpečí láskyplného vydaného vztahu manželství. „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“ Naneštěstí v padlém světě pornografie vysílá jasné zprávy, obecně k mužům, že věrná sexuální pozornost k jedné ženě není nezbytná. Je mnoho dalších žen, na které se lze dívat: tak přoč se spokojovat jen s jedinou?

Můžeme si  zajít do galerie a obdivovat ženskou krásu na obrazech.  Poselství pornografie se ale od umění liší. Pornografie se snaží stimulovat pouze sexuální přitažlivost k vyobrazení ženy, a to jakékoliv, a sděluje „Tato krásná žena, o které nic nevíš, tu je pro tebe, aby uspokojila tvé sexuální touhy, ať jsou jakékoliv, a to kdykoliv.“ Pornografie používá silné vizuální smysly muže, aby vzbuzovala sexuální touhu, ale slibuje nereálné, podporuje falešná očekávání od vztahů a ignoruje skutečnosti každodenního života většiny mužů a žen – nakupování, praní, žehlení a pláč dětí.

Pornografie „zneužívá a odlidšťuje sex tak, že s lidskými bytostmi zachází jako s věcmi. Konkrétně ženy vidí jako pouhé sexuální předměty, ignoruje jejich charakter a zaměřuje se pouze na jejich tělo. Samozřejmě se pornografie chytře podává v zářivých barvách, ale na chladném denním světle Bible žřetelně mluví o riziku hledění se na cizí ženy (Přísloví 6,25, Matouš 5,28, Koloským 3,5) a o věrnosti v manželství (Židům 13:4).

Existují lidé, kteří v důrazných vyjadřeních Bible nabádajících k sexuální čistotě vidí Boha jako nepřítele radosti a užívání si života. Je třeba si připomenout, že to byl Bůh, kdo stvořil svět: On ví, jak věci fungují a že je důležité, na co se díváme a o čem přemýšlíme. Varování mají svůj důvod: destruktivní důsledky pornografie na lidské vztahy a děti.

Někteří lidé říkají, že je pornografie pouze „neškodná zábava“. Jak by ale odpověděli ženě, která s pláčem do telefonu vysvětluje na lince pomoci, že u jejího muže vede sledování pornografie na internetu k rozbití jejich manželství? Anebo jiné ženě, která se cítí duševně zneužívaná svým mužem závislým na internetové pornografii, který ji nutí, aby se chovala stejně jako ženy v časopisech a na videokazetách?

Mužům (křesťanům a nekřesťanům), kteří se ocitli v pasti závislosti, se může IP zdát neškodnou zábavou. Pokud je ale někdo skutečným zabíjákem tělesné radosti ze sexuality, není to Bůh Bible, ale vydavatelé pornografie.  

Chtěli byste být někomu vykazatelní?

Mnozí zjišťují, že je prakticky nemožné překonat závislost na internetové pornografii sám.
Rozvíjení vztahu transparentnosti s druhou osobou je nejlepší způsob, jak účinnou  pomoc získat.

Zde je jedna z možností:
Pokud se např. zaregistrujete do programu The Covenant Eyes jste požádáni o poskytnutí jmen dvou „partnerů“.

„Partner“ je jednoduše osoba, které jste vykazatelný z obsahu vašeho sledování internetu. Za partnera si můžete zvolit přítele, partnera, pastora nebo pastoračního poradce.

Program pak jednou za týden, za 14 dní nebo za měsíc vygeneruje záznam všech webových stránek, které jste navštívili, včetně webových adres a času stráveném na internetu. Tento záznam se pošle e-mailem tvému zodpovědnému partneru s upozorněním na potenciálně škodlivé stránky.

Klikněte zde pro víc informací.

Zde najdete další informace:

 • návrat na úvodní stránku "Zneužívání internetu" 

 • On-line pornografie 

 • Pomoc a rady

Liší se pornografie na internetu od jiné pornografie?

V podstatě ne, ale „bylo prokázáno, že sex na internetu a jeho dostupnost online je pro některé lidi téměř okamžitým zdrojem závisloti“, čímž se liší od jiných typů pornografie.

Internetová pornografie je snadno přístupná, cenově dostupná a anonymní a může vypadat utajeně a bezpečně. Žádná internetová aplikace není imunní vůči pornografii, což je důvod, proč je tak důležité být opatrný, když člověk surfuje sám.

Dítě nebo dospělý může ve svém domově/škole/kanceláři snadno a zcela tajně získat velké množství jakéhokoliv druhu pornografie včetně extrémního a násilného hard core materialu.

Z tohoto důvodu vědci tvrdí, že někteří lidé „by nikdy neměli potíže se sexuální nutkavostí, nebýt internetu“. Také roste počet žen, které přitahuje internetová pornografie a chatovací místnosti. V minulosti museli dospělí pornografický materiál cíleně vyhledávat a nebylo pravděpodobné, že na něj narazí děti. Nyní lze na pornografii natrefit nechtěně během hledání zcela nevinného obsahu! Ve skutečnosti se „... sex, sexualita a sexualní vyjádření jakéhokoliv myslitelné kategorie a druhu" vyvinulo v dominantní  oblast zájmu na internetu a dominantní složkou jeho obsahu..

V anglickém jazyce bylo dokonce pro tento fenomén vynalezeno nové slovo – cybersex. Cybersex lze definovat jako jakoukoli formu sexuálního vyjádření, která je přístupná pomocí počítače nebo internetu.  

Proč lidé používají pornografii a jaké jsou její důsledky?

Pornografie zneužívá silné vizuální smysly muže, aby vzbuzovala sexuální touhu.  Slibuje nereálné a podporuje falešná očekávání od vztahu. Pro mnohé je přitažlivá. To by nás nemělo překvapovat: pornografie bere něco ve své podstatě dobrého – sexuální vztah mezi muži a ženami – a pokřiví to. Přejídání je podobný jev: krátkodobý příjemný zážitek z něčeho, co má být pro lidské tělo přínosem, ale dlouhodobě působí jeho destrukci.

Pornografie se může jevit obvzláště přitažlivá těm, kteří:

 • Se vyrovnávají se stresem a tlakem vrstevníků

 • Jsou zvědaví/zkoumaví

 • V depresi

 • Se bojí důvěrného vztahu 

 • Mají nízké vědomí vlastní hodnoty a věří, že je nikdo nemůže mít rád

 • Mají neuspokojivé sexuální zkušenosti a myslí si, že toto jim pomůže nalézt oživení nebo odstranit tlak ze strany manžel(ky), pokud to použije jako osobní stimulaci

 • Cítí vysoký sexuální elán

 • Jsou osamělí

 • Potřebují pomoc v manželství

 • Potřebují úniknout z reality

 • Jsou svobodní či v celibátu – pornografie se může zdát jako lepší volba než sexuální vztah

Dostupnost internetové pornografie zvýšila počet lidí, kteří pornografii užívají. Někteří mohli být vtaženi do pornografie na internetu z čiré zvědavosti. Vědci tvrdí, že někteří jedinci „by nikdy neměli potíže se sexuální nutkavostí, kdyby nebylo internetu“. Také roste počet žen, které přitahuje internetová pornografie a chatovací místnosti.

Vědci tvrdí, že existují tři typy online uživatelů pornografie: rekreační uživatelé, uživatelé s rozvinutou sexuální nutkavostí a ohrožení (at-risk) uživatelé.

Tvrdí, že mnozí lidé, „kteří navštěvují internetové sexuální stránky, tak činí rekreačně a nezažívají negativní důsledky.“ Nikomu bychom nedoporučili používat pornografii „rekreačně“ z důvodů uvedených na této stránce. Uživatelé s rozvinutou sexuální nutkavostí pravděpodobně projevili vzorce „neobvyklých sexuálních praktik“ již před využitím internetu.

Ohrožení uživatelé jsou ti, jejichž jednání je pravděpodobně ovlivněno rozmanitostí pornografie na internetu. Tyto uživatele lze řadit do dvou kategorií: 
- depresivní typ, u něhož vědecké důkazy nasvědčují, že „zvýšené používání internetu souviselo se snížením komunikace s rodinnými členy, se kterými takoví jedinci žijí, se snížením velikosti jejich sociálních sítí a se vzrůstem pocitů osamělosti a deprese.“
- Do druhé kategorie se řadí typ reaktivní na stres. Je „charakterizován tendencí oddat se online sexu primárně během období velkého stresu... užívají sex a internet jako dočasný únik, rozptýlení nebo způsob, jak se vyrovnat s jistými pocity, které vyvstávají ze stresových situací... Když období stresu skončí, pravděpodobně sníží používání online pornografie sami od sebe a pokračují typičtějšími strategiemi vypořádávání se se stresem, které jsou účinné v jejich každodenním životě.“

Tito vědci věří, že většina lidí, kteří navštěvují online stránky se sexuálním obsahem tak činí bez jakékoli újmy, ale věří také, že zhruba 1% populace „má plně rozvinutou nutkavou závislost na cybersexu“, kterou popisují jako „prudce rostoucí skryté riziko pro veřejné zdraví částečně kvůli tomu, že jen velmi málo lidí ho rozpoznává jako takové, a nebo ho bere vážně.“ Tvrdí, že existuje pět typických znaků sexuálního nutkání, z nichž všechny se vztahují na „cybersex“:

 • Popření jakéhokoliv problému

 • Opakované neúspěšné úsilí přestat se sledováním pornografie

 • Nadměrné množství času věnované získávání pornografie

 • Negativní vliv používání pornografie na rodinu, práci a sociální život

 • Opakované používání pornografie navzdory neblahým důsledkům

Některé problémy pornografie mohou vést k následujícím důsledkům:

 • Překroucený pohled na ženu a sexuální vztah včetně příjetí neobvyklých a úchylných sexuálních praktik

 • Tajnůstkářské a návykové chování

 • Problémy v manželství včetně ztráty důvěry a úcty, situace, kdy je jeden z partnerů nucen k praktikám, které mu nejsou příjemné

 • Finanční potíže včetně ztráty zaměstnání v extrémních případech. Stále více zaměstnavatelů monitoruje u svých zaměstanců používání internetu. Pokud přistupujete k pornografii v práci, váš zaměstnavatel může zahájit disciplinární řízení vedoucí k propuštění

 • Ztráta zájmu o rodinu – manžel(ku) a děti

 • U dětí, které se dívají na pornografii na počítači, se mohou vyvinout nezdravé postoje k sexu a ženám

 • Jiné „cybersexuální“ aktivity včetně on- a offline setkání s ostatními

 • Pocity viny a nízkého sebevědomí

 • Oddělení od Boha

 • Trestná činnost včetně získávání dětské pornografie

Pornografie může mít negativní vliv na postoje a chování těch, kteří ji používají. V malém počtu případů může vést ke skutečnému ublížení druhým. Ženy, které se věnují výrobě pornografie, mohou také trpět a to jak přímo tak nepřímo.

Zde najdete další informace:

 • návrat na úvodní stránku "Zneužívání internetu" 

 • Základní informace 

 • Pomoc a rady

 

Jak si poradit s internetovou pornografií

Pornografie v současné době předtavuje velmi rozmanitou nabídku pro velmi široké spektrum lidí: Playboy, internetová pornografie, modré filmy, diskusní fóra pro dospělé, nenápadné nakupování v trafikách atd.

Je to téma, kterého by se měla církev nebo jednotliví křesťané obávat? Věříme, že odpověí na tuto otázku je důrazné „Ano“.

I jen krátké zamyšlení nad dostupností pornografie v našich komunitách nám může připomenout, že časopisy, videa a knihy, které otevřeně ukazují sex, lze získat ve většině běžně dostupných obchodů na hlavních ulicích našich měst. Internet ovšem způsobil revoluci v distribuci pornografie. Aniž byste museli vyjít ze dveří, máte nyní kdykoli na dosah ruky téměř jakýkoliv druh materiálu, který si lze představit, – a nikdo se to nemusí dozvědět. Jak se dalo očekávat, množství lidí propadajících závislosti na internetové pornografii se rapidně zvýšilo.

Tato část našich webových stránek se zabývá problémy, které způsobuje internetová pornografie, a snaží se na ně dát některé odpovědi.

Pokud: 

 • zjišťujete, že vás často přitahuje používání internetové pornografie; nebo

 • si uvědomujete, že se díváte na pornografii častěji než dříve a nevíte, kam se obrátit; nebo

 • jste vdaná za muže, který tráví čas u počítače s pornografií; nebo

 •  jste učitel, který nastavuje nový IT systém a přemýšlíte, jak ho udělat bezpečným pro žáky; nebo

 •  jste církevním vedoucím, který chce pomoci jednotlivcům, kteří cítí, že jsou vtahováni do skrytého světa používání pornografie; nebo 

 • jste rodičem, který chce povzbudit své děti k moudrým a správným rozhodnutím;

Věříme, že na následujících stránkách naleznete praktické rady o tom, co můžete udělat. 

Zde najdete další informace:

 • Základní informace 

 • On-line pornografie 

 • Pomoc a rady

Nahrávky z konference "Hledání intimity" zabývající se internetovou pornografií najde zde.