Zaštiťujeme

Akce a iniciativy pořádané ve spolupráci nebo pod záštitou ČEA

  • Národní týden manželství

  • Misijní víkendy

  • Křesťanská konference

  • Kurzy Alfa

  • Čtvrtletní modlitební shromáždění pražských křesťanů