Denominace

Česká evangelikální aliance v současnosto sdružuje 8 denominací.

V rámci ČEA funguje pravidelné setkávání platformy vrcholných představitelů církví, kteří se scházejí ke společným modlitbám i rozhovorům o strategické spolupráci. ČEA poskytuje denominacím transparentní platformu pro spolupráci na evangelikálním základě a je místem společného hlasu vůči společnosti a konzultací ohledně otázek společného zájmu. 

 

Členem ČEA se může stát denominace ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA. Roční členský příspěvek činí 5.000,- Kč. Pro více informací nás prosím kontaktujte.