Skip to main content
od do
Akce Aktuálně

Ježíšova podobenství

Kdosi řekl, že jsme všichni tvořeni příběhy a o Ježíšových příbězích to platí dvojnásob. Ježíšova podobenství dodnes nepřestávají inspirovat i udivovat nejen svou formou, ale také svým obsahem. Stále dál nás provokují a nedávají nám spát, stejně jako provokovaly a nedávaly spát těm, kteří je slyšeli jako první. Byly vyprávěny proto, aby si je lidé zapamatovali, ale paradoxně i tak, aby jim neporozuměli ti, kdo jim porozumět nechtějí. Byly účinnou cestou konfrontace, který se ale vyhnul moralizování či souzení. Byly akcí, která vyžadovala reakci, výzvou, jež se nedala snadno obejít. Mnohokrát nechal Ježíš svá podobenství nedořečená, abychom se museli my sami rozhodnout, na které straně příběhu stojíme my sami.

Doufáme, že pro vás bude modlitební průvodce ATM 2025, který bude hotov do konce září, inspirací ke společným modlitbám s dalšími sbory a farnostmi ve vašem městě. Každý den bude mít opět konkrétní oblast přímluvných modliteb, k nimiž připravíme i jednotlivé náměty a kreativní způsoby modliteb. Zde je přehled biblických textů a témat na jednotlivé dny:

Neděle 5. 1. | Podobenství o hostině
Lk 14:15-24, modlitby za naše město
Pondělí 6. 1. | Podobenství i milosrdném Samařanovi
Lk 10:25-37, za lidi slabé, potřebné a na okraji, za diakonii
Úterý 7. 1. | Podobenství o hořčičném semínku a kvasu
Lk 13:18-21, modlitby za ČR, vládu a v moci postavené
Středa 8. 1 . | Podobenství o rozsévači
Lk 8:4-15, sdílení evangelia a misie
Čtvrtek 9. 1. | Podobenství o marnotratném synu
Lk 15:11-32, mladí lidé a děti
Pátek 10. 1. | Podobenství o neodbytné vdově
Lk 18:1-8, aktuální témata ve světě
Sobota 11. 1. | Podobenství o hřivnách
Mt 25:14-30, modlitby za další sbory a církve ve městě/regionu
Neděle 12. 1. | Podobenství o dvou dlužnících
Lk 7:36-50, modlitby díkůvzdání a vděčnosti