Skip to main content

For Calvinism (Pro Kalvinismus) – Michael Horton (Zondervan, 2011)

Pro všechny kalvinisty, které předchozí doporučení naštvalo, toto je kniha pro vás. Pro všechny arminianisty, kteří si mysleli, že Olsonova kniha je přesvědčivým vyvrácením, spolu s ní přichází nová výzva. A pro všechny, kdo chtějí lépe porozumět této dlouholeté diskusi v protestantské teologii, je užitečným doprovodným svazkem ke knize Rogera Olsona Against Calvinism (Proti kalvinismu).

Hortonovi je jasné, že hlavním problémem 21. století, zejména v evangelikálních kruzích, je nedostatek znalostí jak o Bibli, tak o ortodoxních naukách křesťanské církve. Křesťané, kteří mají více horlivosti než znalostí, v tomto sporu zkreslují jednak pozice reformovaných kalvinistů, jednakarminianistů, přičemž extrémní postoje na obou stranách se zvrhávají v herezi. To vedlo ke zraňujícímu rozdělení a negativním karikaturám, které nejenže zvyšují nepřátelství uvnitř církve, ale také poškozují naše svědectví světu.

V této knize nás Horton vyzývá, abychom se zbavili negativních karikatur a prozkoumali bohatou biblickou hloubku historického kalvinismu, teologického systému známého také jako reformovaná teologie. Horton uznává, že „hyperkalvinismus“ je skutečně problém, a vybízí čtenáře, aby neodmítali „učení o milosti“ jen proto, že je někteří lidé zkreslují. Dále poukazuje na to, že hlavní proud kalvinismu a reformované zbožnosti byl v průběhu posledních 500 let spojen jak s osobní obnovou, tak s doktrinální reformou, a že reformovaný kalvinismus byl teologickým základem některých největších hnutí probuzení v dějinách.

Každý křesťan, který je součástí západní protestantské tradice, by měl mít prospěch z četby Hortonova zkoumání učení o milosti. Komentuje, v čem se odlišnosti kalvinismu shodují  s jinými teologickými a filozofickými systémy, včetně sekulární západní kultury a v čem nikoliv. Např,

V naší romantické a sentimentalizované době není místem čistoty ani tak mysl, jako spíše srdce. Nebiblická myšlenka je, že čím hlouběji se člověk dostane, tím je lepší. Navenek mohou být nečistí, ale uvnitř jsou dobří. Ježíš to zpochybňuje jako pokrytectví. (s.73)

Horton zkoumá augustinovské kořeny a historický vývoj reformovaného kalvinismu a zdůrazňuje, že každý jednotlivý rys tohoto teologického systému slouží k objasnění a obraně evangelijního (Lutherův termín) jádra křesťanství: sola scriptura, sola gratia, sola Christo, sola fide a soli Deo gloria. Poskytuje užitečné shrnutí kulturního kontextu, z něhož Kalvín a následný kalvinismus vzešel, včetně toho, kdy a proč se Arminius vyjádřil, když tak učinil.

Pro někoho může být překvapením, že Horton není příznivcem zkratky TULIP. Považuje ji za zavádějící zjednodušení pěti charakteristických bodů kalvinismu. Vadí mu zejména používání terminologie jako „omezené vykoupení“ a „neodolatelná milost“, místo toho dává přednost termínům „konkrétní vykoupení“ a „účinná milost“. Chcete-li zjistit proč, musíte si knihu přečíst!

Hortonovými pěti body kalvinismu, které pevně spojuje s jejich biblickými základy, je úplná zkaženost, nepodmíněné vyvolení, konkrétní vykoupení, účinná milost a vytrvalost svatých. Dále zkoumá, jak se tyto doktríny stávají nedílnou součástí prožívání plného života Ježíše Krista v našem každodenním životě. V závěru předkládá „SWOT“ analýzu dnešního kalvinismu – a přestože hovoří z amerického kontextu, je jeho analýza užitečná i pro všechny ty, kdo dnes patří k reformovanému kalvinistickému postoji, apro všechny, kdo jsou součástí protestantské evangelikální církve.

Pokud si chcete poslechnout Michaela Hortona a Rogera Olsona (kteří jsou ve skutečnosti dobrými přáteli), jejichž debata je dobrým příkladem toho, jak se Ježíšovi následovníci mohou dohodnout na nesouhlasu, můžete si záznam debaty poslechnout na Biola University zde: https://youtu.be/1D2SWKbZSIU.

Andrew Funka