Skip to main content

Against Calvinism (Proti kalvinismu) – Roger E. Olson (Zondervan, 2011)

Doporučovat tuto knihu je poněkud riskantní už jen kvůli jejímu názvu. Přesto se jedná o důležitou knihu zejména pro vedoucí církve v dnešní době. Podstatnou je jistě v případě, že se u vás objeví okamžitá a negativní emocionální reakce na samotnou myšlenku, že doporučujeme knihu s tímto názvem. Jestliže naopak stojíte na druhé straně debaty a nadšeně hledáte munici pro obhajobu „svobodné vůle“, Olson nabízí některé důležité opravy a vysvětlení i pro vás. Pokud jste slyšeli o nějakém historickém křesťanském sporu ohledně ‚předurčení nebo svobodné vůle‘ a jste zvědaví, jak tomuto konfliktu porozumět, je to dobrý zdroj, z něhož se o něm dozvíte více.

Jan Kalvín, švýcarský právník 16. století, zahájil bohaté a živé hnutí protestantismu, které napříč staletími postupně sláblo a zase sílilo. V 21. století kalvinismus zažívá jisté oživení. Důležitým aspektem kalvinismu je vysoká úcta k Bibli a způsob, jakým si cení uplatňování přísné vědecké práce v procesu chápání a výkladu Písma. Kalvinismus z toho vyrůstá a podporuje jasnost a přesnost v tom, jak definujeme, kdo je Bůh, a jak se setkáváme s jeho velkým zásahem do našeho padlého světa prostřednictvím Ježíše Krista. Kniha Proti kalvinismu plně uznává jak Kalvínův význam a hodnotu, tak význam a hodnotu pozdějších kalvinistů v dějinách křesťanství i s tím, jak obohacují naše dnešní chápání Boha a jeho Slova.

Důvodem, proč byla tato kniha Proti kalvinismu napsána právě nyní, je nový druh kalvinismu, který vznikl v posledních 15 až 20 letech, odchyluje se od vlastní tradice a obsahuje určité závažné nedostatky, z nichž vyplývají mimořádně problematické a mylné představy o Božím charakteru, původu hříchu a zla. S tímto neokalvinismem souvisí i sklon k aroganci, který v některých našich církvích a denominacích – včetně té české – způsobuje mnoho bolestí a rozdělení.

Olson se snaží přesně popsat ortodoxní kalvinistickou teologii, kritizuje její nedostatky i omyly, které se objevily v tzv. neokalvinismu počátku 21. století. Zvláště zajímavé je jeho zkoumání bodů TULIP, jaké body a částí systému TULIP obstojí a které se stanou problematickými, budou-li dovedeny do krajních závěrů.

Olson nabízí přesvědčivé argumenty pro alternativu kalvinismu, kterou je klasická arminiánská teologie. Arminius byl nizozemský teolog z konce 16. a počátku 17. století, jehož názory se staly v západním evangelikalismu alternativou reformované kalvínské teologie. Olson poukazuje na nedorozumění a mylné představy o arminiánské teologii a poskytuje vhled do skutečných sporných bodů mezi klasickým kalvinismem a klasickým arminianismem. Tip: Hlavním sporným bodem není predestinace nebo svobodná vůle, jak jsou tyto pojmy populárně chápány.

Ve dvou dodatcích Olson uvádí arminiánské odpovědi na běžné oblasti nesouhlasu s kalvinisty. V dodatku A kritizuje různé strategie, které kalvinisté používají k „ochraně Boží pověsti“. V dodatku B reaguje na některá nejrozporuplnější a nejproblematičtější kalvinistická tvrzení.

Pokud studujete teologii a máte zájem lépe porozumět debatě o předurčení a svobodné vůli, nenechte si ujít poznatky, které vám tato kniha nabízí! Ať už se již považujete za kalvinistu nebo arminianistu, možná budete překvapeni, co se z Olsonovy práce můžete dozvědět. Jste-li pastorem, učitelem nebo vedoucím církve, Olson vám poskytne cenné poznatky o kalvinismu i arminianismu, které vám budou užitečné ve vaší službě a možná vám dokonce pomohou přiblížit se našemu úžasnému svrchovanému Bohu, protože prohloubíte své porozumění toho, kdo je.

Na závěr ještě jedna důležitá poznámka: tato kniha je součástí série dvou knih. Arminianismus není bez slabin a je náchylný k vlastním omylům. V příští recenzi vám doporučíme doprovodný svazek For Calvinism (Pro kalvinismus) od Michaela Hortona.

Andrew Funka