Skip to main content
Akce
Praha, Křižíkova 213/44, Do Slova Mapa

Většina z nás si přeje, aby naše služba něco změnila. Jak vypadá úspěch misie napříč kulturami v České republice? Existují příklady pozitivní změny na na více úrovních díky mezikulturnímu partnerství? Co se z těchto příkladů a od sebe navzájem můžeme naučit , abychom zlepšili efektivitu misijní služby v České republice napříč kulturami ke slávě Boží s a pro evangelium?