Národní týden manželství

Česká evangelikální aliance podpořila svou záštitou konání Národního týdne manželství (www.tydenmanzelstvi.cz), jehož cílem je zdůraznit důležitost(současnou společností stále více opomíjeného) institutu manželství a připomenout, že manželství je vztah, o který je třeba trvale pečovat.

Snažíme se církvím a sborům poskytnout praktické nástroje, jak se do této iniciativy zapojit, jaké akce je možné připravit, jak je komunikovat médiím a jak tento týden využít i k obnově manželství v rámci církve.

 

Připravili jsme proto balíček pro sbory, který obsahuje dva dokumenty:

Brožuru – Obnova manželských slibů, která obsahuje návrh podoby bohoslužby s obnovou manželských slibů, což je jedna z aktivit, kterou sbory mohou bez větších nákladů zorganizovat a pomoci tak manželům ve svém společenství upevnit smlouvu a sliby, které si vzájemně dali.

 

Druhým dokumentem je Průvodce pro pořádání akcí a práci s médii v rámci NTM, který by měl sborům a organizátorům akcí v rámci NTM pomoci o jejich aktivitách dobře komunikovat a poskytnout i náměty k možným aktivitám.

Materiály ke stažení: 

V České republice není NTM především církevní záležitostí, ale je koalicí všech, kterým jde o podporu manželství. Přesto má tato iniciativa podporu jednotlivých církví i organizací jako je Česká evangelikální aliance. Do pořádání samotných akcí v rámci NTM se pak podle našich informací zapojilo kolem 8 denominací.

 

NTM představuje v současnosti jednu z největších občanských aktivit na podporu kvality vztahů v české společnosti. Jejími partnery jsou například Asociace manželských a rodinných poradců, Českomoravská asociace klubů dvojčat a vícečat, Etické fórum ČR, Nadace Terezy Maxové, Aperio - společnost pro zdravé rodičovství, Síť mateřských center v České republice a další.