Finanční kompas

Někteří lidé si myslí, že se správcovství týká pouze toho, jak získat více peněz, my naopak věříme, že je to Boží způsob, jak zbudovat a získat zralé křesťany. 

Téma hospodaření, správcovství a dávání bude stále aktuálnější a to nejen v souvislosti s odlukou státu a církve. Česká evangelikální aliance vidí jako svou prioritu přispět ke kultivaci církve v této oblasti a poskytovat relevantní zdroje, know how, inspiraci a školení. Chceme, aby se oblast financí a správy stala pro církev příležitostí k růstu a aby se zbavila špatných návyků a postojů, které přijala z doby minulého režimu.

Nejen v církvi, ale i kolem nás má mnoho lidí problémy související s financemi - dluhy, manželské neshody ohledně financí, strach z budoucnosti nebo jen z těch pár dní před další výplatou nebo naopak „trpí“ nedostatek štědrosti. Řada sborů řeší nejrůznějším způsobem pomoc lidem, kteří postrádají základní návyky hospodaření a správcovství a přicházejí do církve žádat o pomoc. Mnoho lidí se stává novodobými otroky, jejichž oddlužení je téměř nemožné a ztratili víru, že změna je možná. Jen v loňském roce bylo nařízeno přes 800 000 exekucí. Lidé se pod tlakem stávají oběťmi predátorských finančních institucí, které nakonec jejich situaci ještě zhoršují. Podle občanských poraden, s nimiž jsme v kontaktu, lidé přicházejí, až když je jejich situace příliš složitá a často se sami nechtějí změnit, ale chtějí, aby je někdo zachránil. Někdy je dostatečná „bolest“ přiměje ke změně, ale duchovní problém, který leží pod špičkou ledovce, kterým je špatné zacházení s penězi, se bez Boha vyřešit nedá. Peníze jsou chtě nechtě jedním z hlavních protibožstev současnosti. Biblický pohled na finance je v mnohém zásadně jiný, než pohled sekulární společnosti. Je ale otázkou, jak na tuto situaci jako církev zareagujeme, zda máme jednoduché nástroje jak pomoci a zda nás bude společnost vnímat jako ty nejlepší správce.   

Česká evangelikální aliance proto zahájila projekt Finanční kompas, který je zaměřený na rozvoj štědrosti a zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. Existuje jen velmi málo českých materiálů a nástrojů použitelných v církvi a právě tuto mezeru by měl projekt Kompas zaplnit. Jeho cílem je poskytnou postupně celou škálu materiálů pro jednotlivce i sbory v oblasti biblických principů nakládání s financemi a majetkem a příslušné školení.

Jako první materiál Finančního kompasu byla v nakladatelství Návrat domů vydána kniha Peníze až na druhém místě. Je nejen praktická, ale díky ní také zjistíte, jak velký vliv má vaše hospodaření s penězi na váš vztah s Bohem. Knihu si můžete objednat v kanceláři ČEA na adrese info@ea.cz Cena knihy je 200,- Kč plus poštovné v případě, že si nechcete knihu osobně vyzvednout. 

Kniha byla během podzimu doplněna dalšími dvěma materiály - kurzem Biblického studia financí pro skupinky a Pracovním sešitem, který obsahuje praktické nástroje pro tvorbu rodinných rozpočtů, sledování výdajů, splácení dluhů atd. Tyto materiály jsou v současnosti ve fázi testování se 14 skupinami z různých církví. O jejich případné dostupnosti se můžete informovat v ČEA. Dalším krokem bude práce na překladu materiálů pro děti.

  

Hlavním zdrojem informací a dalších zdrojů je webová stránka projektu www.financni-kompas.cz , kde najdete materiály pro rodiny, sbory, vyučování, videa, články, audio vyučování atd. V sekci pro registrované pak najdete řadu materiálů a praktických tabulek pro rodinné hospodaření, prezentace pro vyučování ke stažení a další.

Vedoucím projektu Finanční kompas se stal Pavel Vimr a s celým týmem se můžete seznámit zde.

Jak se můžete zapojit?

  • Víte o materiálech, knihách a nahrávkách, které se věnují tématu financí, správcovství a štědrosti z křesťanského pohledu? Pošlete nám vaše tipy.

  • Měli byste zájem rozjet skupinku Biblického studia financí a pomoci nám přizpůsobit původně britské materiály českému prostředí? Kontaktujte nás.

  • Chtěli byste podpořit vydání a tisk dalších materiálů? Můžete podpořit tento projekt finančně přes naši dárcovskou aplikaci.