Alianční týden modliteb 2022

ŠABAT – ŽIVOT V BOŽÍM RYTMU

Máme více volného času než kterákoli jiná předchozí generace. Mít více času bez práce však auto maticky neznamená mít pohodu. Rostoucí rychlost a tlak, které zažíváme na pracovišti, si již našly cestu do našeho volného času, a dokonce i do našeho života víry. Ve skutečnosti mnozí z nás zápasí, abychom měli na ztišení a modlitbu alespoň deset minut denně. Žijeme v době neustálé zábavy a sebepropagace. Není divu, že nabídky, které slibují odpočinek a relaxaci, jako je trénink mindfulness, jóga nebo dlouhé pauzy – známé také jako „sabatikly“ - zažívají boom.

Moderní manažeři používají výraz „sabatikl“, který má přitom hluboké kořeny v židovsko-křesťanské tradici. „Šabat“ znamená zastavení, čas k odpočinku, pauzu. Když nás Bůh jednou týdně vyzývá, abychom vše odložili, chce nám zachovat svobodu. Neměli bychom se nechat určovat svými starostmi, potřebami nebo prostředím, ale žít z důvěrného vztahu s naším Stvořitelem. Sobota je nejlepším prostředkem v boji proti odcizení a nejlepším prostředkem k plnosti života.

Smyslem tohoto Aliančního týdne modliteb 2022 není protestovat proti práci o nedělích. Týden  modliteb je příležitostí znovuobjevit svobodu uprostřed světa neúprosných požadavků a tlaku. Každý den se zaměříme na jeden aspekt šabatu: identitu, zaopatření, odpočinek, soucit, připomínání si, radost, štědrost a naději. Společnou modlitbou se chceme navzájem povzbudit k tomu, abychom již nyní „tančili v rytmu nebe“. To zahrnuje mnohem více než jen duchovní zdraví pro naši vlastní duši, ale modlitbou se zavazujeme k budování zdravých komunit, společenství a sborů.


SBÍRKA ATM 2022

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku, která by podpořila spolupráci a projekty, kterými ČEA podporuje českou církev a různé oblasti její služby. Služba ČEA již přes 30 let stojí na podpoře dárců a nezávislosti na financích od státu. Pokud se i vy rozhodnete svým finančním darem podpořit ČEA, můžete tak investovat do vzdělávání budoucí generace vedoucích, podpory zakládaní sborů a jejich revitalizace a mnoha dalších oblastí, v nichž se ČEA angažuje.

Předem děkujeme za Vaši štědrost.
Vaše dary můžete zasílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 31110 nebo použijte pro okamžité a jednoduché zaslání vaší podpory dárcovskou bránu ČEA. 

 

> modlitební průvodce ke stažení

> plakát ke stažení a vyplnění ve Wordu