Alianční týden modliteb 2021

Zde si můžete stáhnout modlitebního průvodce v tiskové kvalitě v PDF.

Pro rozesílání emailem můžete použít PDF Průvodce v optimalizované kvalitě.

Náměty pro pořádání online nebo alternativních modlitebních setkání.

Grafika ATM ke stažení 

 

Tváří v tvář

Epidemie koronaviru ukázala, jak důležitá je pro nás fyzická a osobní blízkost a společenství. Prožíváme odloučení od přátel i únavu z online světa. Roušky zakryly naši tvář a ztížily vnímání jeden druhého. Církve se pomalu vrací k normálním setkáním tváří v tvář a modlíme se za to, aby se kostely a modlitebny opět plně otevřely a epidemie skončila. Potřebujeme se vidět tváří v tvář. Nikdy nebylo tak zjevné, jak je pro nás důležitá komunita, bez níž chřadneme a ztrácíme radost a motivaci.

 

Epidemie je v jistém smyslu velkým exilem, kdy jsme přišli o mnohé jistoty. Církev prošla v dějinách mnoha epidemiemi, ale nikdy se nepřestala fyzicky scházet. Je to doba velkého tázání po podstatě církve a jejích aktivit, po závislosti naší zbožnosti na bohoslužebném servisu, po duchovním stavu rodin, po schopnosti církve sloužit novým způsobem a mimo své budovy. Mnohé věci, které by byly dříve nemyslitelné se ve sborech změnily během několika týdnů. Církev se naučila mnohem lépe komunikovat v online světě. A nyní nás čeká doba, kdy možná budeme muset být připraveni na pomoc lidem, na které krize a epidemie dopadla nejhůře.

Letošní Alianční týden modliteb nese název Tváří v tvář. Právě pojem tváře je přitom jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a vztahu. ATM 2021 proto bude inspirován texty, kde Boží tvář nebo setkání tváří v tvář s Bohem či lidmi hrálo v Písmu nějakou zajímavou roli. Setkáme se Kainem skrývajícím se před Boží tváří, zápasícím Jákobem, rozzářenou tváří Mojžíše, Jobem vyhlížejícím Boží tvář i Ježíšem nastavujícím tvář nepřátelům. Zároveň budou modlitební témata reflektovat i zkušenosti a výzvy spojené s covid-19 a potřebami, které epidemie vyvolala.


Jiří Unger
Tajemník ČEA

 

 

Sbírka ATM 2021

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi věnovali na rozvoj Evangelikálního fóra, které ČEA každoročně pořádá ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem

Rádi bychom i nadále na fóru prezentovali zajímavá aktuální témata z oblasti teologie a praxe. K tématu také vždy zveme hlavního řečníka, který má určitý kredit, a to často v mezinárodním měřítku. To s sebou přináší jisté finanční nároky. Většina vedoucích networků a řečníků nabízí svou angažovanost na fóru zejména jen za cestovní náklady. Také hradíme pronájmy a další související náklady. Fórum je otevřené nejen pro teology, kazatele, faráře a profesionální pracovníky v církvích a křesťanských organizacích, ale i pro laické pracovníky ve sborech, studenty a pro ty, které téma zajímá. Tedy zároveň chceme, aby bylo fórum finančně dostupné všem.

 

Bez individuálních dárců by bylo obtížné v takové kvalitě a dostupnosti Evangelikální fórum realizovat. Pokud se i vy rozhodnete svým finančním darem podpořit fórum, můžete tak investovat do lidí, kteří slouží v církvi i mimo ni, do jejich vzdělávání, kvalitní služby a inspirace.

 

Své dary na tento účel můžete zasílat s variabilním symbolem 31300 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010. Předem děkujeme za Vaši štědrost.

 

Pokud byste raději podpořili některý jiný z projektů ČEA nebo její činnost obecně, můžete vaše dary zasílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 31110 nebo použijte pro okamžité a jednoduché zaslání vaší podpory dárcovskou bránu ČEA.