Alianční týden modliteb 2020

Zde si můžete stáhnout Modlitebního průvodce ATM 2020 v češtině,

Modlitebního průvodce ATM 2020 v angličtině 

a zde šablonu rozpis modlitebních shromáždění ATM 2020.

 

 

Modlitební průvodce vychází z myšlenek a života Jana Ámose Komenského, který zemřel právě před 350 lety. Zveme vás ke společným modlitbám církví a sborů 5.-12. ledna.

Když Jan Amos Komenský odešel z tohoto světa, zanechal po sobě své nejvýznamnější nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských.

Co všechno obnáší pojem věci lidské? Kdo jsme? Co nás dělá lidmi? Komenský vyslovuje tři oblasti: vzdělání, náboženství, politiku. Pod těmito obecnými tématy se ale skrývá množství konkrétních lidských kapacit, které jsou i osnovou tohoto modlitebního průvodce.

Ve spisu Unum necessarium (Jedno potřebné), který je jakousi Komenského závětí, píše tuto větu: „Vzdávám díky svému Bohu, který chtěl, abych byl po celý svůj život mužem touhy. A i když dopustil, abych upadl do rozličných labyrintů, přece mne z mnohých zase vyvedl.“  I my můžeme mít pocit, že jsme uprostřed nejrůznějších labyrintů osobních i společenských, z nichž nevidíme jasná východiska, ale zůstaneme-li, podle vzoru Komenského, lidmi touhy – po Bohu a dobru, není snaha o nápravu marná.


Kéž jsou vaše společné modlitby požehnaným časem před Boží tváří.

Jiří Unger – tajemník ČEA

Sbírka Aliančního týdne modliteb 2020

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi věnovali na potřebu projektu ČEA s názvem M4Ready. 

Jde o program, který jsme v tomto roce vytvořili spolu s vedoucími a zakladateli sborů z více než 10 zemí. Jde o desetiměsíční tréninkový program pro potenciální zakladatele sborů nebo lidi, kteří se chtějí o zakládání sborů více dozvědět. Je určen především mladším vedoucím a obsahuje 6 modulů - zakládání sborů, osobní rozvoj, evangelizace, práce s týmem, komunikace a učednictví. Ke každému modulu je připraveno cca 12 kratších videí a praktické úkoly zaměřené na aplikaci důležitých dovedností. Online kurz bude doplněn individuálním mentoringem, skupinovými setkáními účastníků a návštěvou inspirativní akce nebo sboru v ČR. Více informací je k dispozici na stránkách www.ea.cz . Program bude spuštěn na začátku roku 2020.

 

Své dary na tento účel můžete zasílat s variabilním symbolem 2120 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010.

Předem děkujeme za Vaši štědrost. 

 

Pokud byste raději podpořili některý jiný z projektů ČEA nebo její činnost obecně, můžete vaše dary zasílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 2100 nebo použijte pro okamžité a jednoduché zaslání vaší podpory dárcovskou bránu ČEA

  

 

  • desetiměsíční tréninkový program

  • cca 80 praktických videí v online části kurzu

  • relevantní úkoly zaměřené na dovednosti

  • setkání a interakci s vyučujícími a mentory z praxe

  • hlubší analýzu osobnosti a obdarování účastníka a jeho případné role v zakládání sborů nebo jiných oblastech služby

  • zkušenosti zakladatelů z několika evropských zemí

  • řadu praktických zkušeností a dovedností užitečných pro fungování a vedení v prostředí misijně orientovaného sboru