Alianční týden modliteb 2019

Modlitby v polarizované době

Žijeme v době, kdy je pro společnost a nakonec i církev stále těžší hledat cestu k těm, s nimiž nesouhlasíme. Z nejrůznějších důvodů se společnost polarizuje a jsou mezi lidmi tak vysoké hradby, že je těžší a těžší slyšet, co druzí skutečně říkají a proč. Na významu nabývají nálepky, kterými škatulkujeme druhé a které komunikaci ihned činí obtížnější nebo ideologičtější. Sluníčkáři či pravdoláskaři, vítači či islamofobové, liberálové nebo fundamentalisté, pražské kavárna, nepřizpůsobiví, feministky, tradiční nebo progresivní atd. Rozdělení se nevyhýbá ani církvi. Doktrinální spory provázely církev v jejích dějinách vždy a byly odrazem více či méně poctivého hledání biblické pravdy. Jistě jsou mezi doktrínami jednotlivých církví významné rozdíly, které je třeba poctivě a s úctou k druhým pojmenovávat a diskutovat právě proto, že nám jde o co nejpravdivější porozumění Písmu a Bohu samotnému, i tomu, jak Ježíše Krista ještě plněji následovat. Mnoho konfliktů v církvi je ale často hlubším symptomem našich charakterových vad, neschopnosti komunikovat, vnitřní nejistoty nebo naopak touhy po kontrole a moci.

                  Politika stále více tíhne k nacionalismu a populismu, který využívá ta nejvíce štěpící témata vyvolávající co největší emoce – zvláště strach a hněv. Politická polarizace se pohříchu nevyhýbá ani církvi a je otázka, jak jako církev obstojíme v době „populistické a post-pravdivé“. Evropská církev má s populismem a nacionalismem asi nejbohatší zkušenosti, ale přesto je to i oblast našeho historicky největšího selhání.

                  Rozdělení a konflikty jsou ale i ohromnou příležitostí k následování Krista. Církev dělí mnoho štěpících témat – role žen v církvi, vztah k lidem jiné sexuální orientace, genderové otázky, porozumění roli lidské svobody a Boží svrchovanosti, vztah k islámu a imigraci, kreacionismu či evolucionismu atd. Mnozí rychle a nekompromisně kladou hranice pravověří podél těchto linií. Debaty o těchto tématech jsou jistě legitimní, ale pro jednu ortodoxii často obětujeme jinou – ortodoxii a zvláště ortopraxi našeho vztahu k našim oponentům a „nepřátelům“. Tam, kde tak snadno vznikají hranice mezi my a oni, je naprosto klíčové, s jakou láskou a pokorou jednáme s těmi, kdo mají naprosto odlišné názory a postoje. V době, kdy Evropě vládne „politika identity“ bude způsob, jak církev projevuje svůj respekt a lásku k těm, kdo s ní nesouhlasí, a jak jim bude schopna naslouchat, klíčovým svědectvím. Milujeme-li jen své přátele, nejsme následovníci Kristovi.

                  Letošní Alianční týden modliteb je pokusem o „Modlitby v rozdělené a polarizované době“.

 

Jiří Unger – tajemník ČEA


Zde si můžete stáhnout modlitebního průvodce ATM 2019.

Plakát ATM.

Šablona rozpisu modlitebních shromáždění

Banner na Facebook


Sbírka Aliančního týdne modliteb 2019

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi věnovali na potřebu projektu ČEA s názvem Draft campy (www.draftcamp.cz). Jde o projekt, který nabízí místním sborům možnost investovat do další generace mladých vedoucích a lidí schopných nést odpovědnost a objevovat nové cesty. Je příležitostí pro sbory, jak posunout teenagery ve věku 14-17 let o krok dál na jejich cestě s Bohem, vzepřít se kultuře nízkých očekávání a vybrat si „úzkou cestu“.  Více informací o projektu můžete najít na stránkách www.draftcamp.cz.


Draft campy nabízí:

–  setkání s vedoucími se silným příběhem

– zážitkový kemp směřující k setkání s Bohem, týmové práci, rozvoji v oblasti vedení a sebepoznání

– duchovní, fyzické i psychické výzvy v bezpečném prostředí

– příležitost pro mladé lidi přemýšlet o svých obdarováních a budoucí cestě, službě a povolání

– silný prožitek a nová přátelství s vrstevníky z dalších sborů


Své dary na tento účel můžete zasílat s variabilním symbolem 2119 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010. Předem děkujeme za Vaši štědrost.


Pokud byste raději podpořili některý jiný z projektů ČEA nebo její činnost obecně, můžete vaše dary zasílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 1100 nebo použijte pro okamžité a jednoduché zaslání vaší podpory dárcovskou bránu ČEA.