Alianční týden modliteb 2016

Radost, kterou vám nikdo nevezme

Ježíš nám zanechal radost, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít. Jsme ale lidem radosti, o kterém mluvil Izajáš? Je-li spasení spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém, ptám se někdy, proč i v církvi nevypadáme poněkud spaseněji. Ne, nejde mi o „halelujácké“ happy-clappy křesťanství, ale o radost hluboce zakořeněnou v poznání Boha i jeho krásy, velikosti a moci. Alianční týden modliteb, který proběhne 3. - 10. ledna 2016, bude právě o této nezničitelné radosti. Podkladem biblických zamyšlení pak budou jednotlivá blahoslavenství z 5. kapitoly Matoušova evangelia, kterými Ježíš boří zažité mýty o tom, co to znamená mít šťastný život – být blahoslavený. Blahoslavenství jsou vyjádřením ryzí milosti v Kristu. Radosti, kterou neuhasí žádný pláč, nespravedlnost, zneužívání druhými, bezmoc, pronásledování nebo smutek. Radosti, kterou nám nemůže nikdo a nic vzít.

 

Zveme vás ke společným modlitbám s dalšími sbory a církvemi. Buďme lidem veselí a radosti – společně.

 

Jiří Unger

Tajemník ČEA

 

Materiály k ATM si můžete stáhnout zde.

 

Sbírka Aliančního týdne modliteb 2016 – Pomoc pro přesídlené syrské uprchlíky

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi věnovali na pomoc přesídleným uprchlíkům, jejichž přesídlení dlouhodobě koordinuje nadace Gen21 www.gen21.cz. Své dary můžete zasílat s variabilním symbolem 2116 na účet ČEA u ČSa.s. – č. ú. 13808359/0800. Předem děkujeme za Vaši štědrost.

 

Pokud byste raději podpořili některý z projektů ČEA nebo její činnost, můžete dary zasílat na č. ú. 13808359/0800 s variabilním symbolem 1100 nebo použijte pro okamžité zaslání podpory naši dárcovskou bránu.

 

 

Materiály ke stažení:

Banner (1400x 434)

Banner (850x313)

Titulní strana

Průvodce