Zakládání sborů – M4

Co je M4?

 

Co je vlastně M4?

Jsme nadšení z každého, kdo zkouší nové věci a cesty, jak oslovit nové lidi evangeliem a věříme, že zakládání sborů je jedním z nejlepších způsobů, jak toho docílit.  Cílem projektu M4 je vytvořit inspirativní prostředí, které poskytne nejen nezbytné vědomosti, ale i podporu v procesu, kterým jako tým budete procházet.

Tento program pod záštitou ČEA nabízí modulární školení pro vedoucí zakládající sbory a jejich týmy.  Model M4 je zaměřen na týmy, které potřebují adekvátní školení, aby mohli založit nové společenství, misijní komunitu nebo sbor tam, kde právě jsou nebo se stále nacházejí v prvních fázích založení sboru. Školení M4 vychází ze zkušeností hnutí zakládání sborů ve Skandinávii a v Baltických zemích a nepřináší „jeden správný model“ zakládání sborů, ale ukazuje na různé modely a pomáhá týmům projít si klíčovými otázkami a najít modely, řešení a cíle šité na míru jejich prostředí a cílové skupině.

Název M4 je odvozen od velkého poslání a jeho 4 priorit: MASTER (Pán): „Je mi dána veškerá moc“, MISSION (Poslání k evangelizaci): „Proto jděte“; MULTIPLICATION (Multiplikace): „Jděte a čiňte mi učedníky ze všech národů.“; MOVEMENT (Hnutí): „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto světa.”  Více se můžete dozvědět v následujících videích:

Master: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi
Mission: Proto jděte
Multiplication: Jděte a čiňte mi udedníky ze všech národů
Movement: Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto světa

 

Pokud máte zájem dozvědět se více o M4, zašlete svůj dotaz pomocí následujícího formuláře: