Co děláme

Cíle a aktivity sítě

Kromě aktivit organizovaných samotnými zúčastněnými organizacemi spolupracujeme v rámci sítě na tom, abychom zvyšovali povědomí o obchodu s lidmi a vytvářeli pro vás možnosti, jak se zapojit. Cílem sítě je být platformou pro komunikaci s nevládními neziskovými organizacemi, které bojují proti obchodu s lidmi nebo pracují s oběťmi této praktiky či prostituce. V neposlední řadě se také snažíme ovlivňovat veřejné a politické mínění o obchodu s lidmi v České republice.


Jak se zapojit?

  • Uspořádejte informativní setkání ve svém sboru, např. s využitím materiálů určených pro Svobodnou neděli, nebo zorganizujte promítání filmu Nefarious. Můžete nás samozřejmě pozvat, abychom vám řekli víc o tom, co děláme!
  • Každé úterý v 19:30-21:30 se schází studijní skupina. Jedná se o školení s využitím odborného manuálu, jehož cílem je příprava na misijní aktivity. Během setkání diskutujeme o různých otázkách spojených s obchodem s lidmi, prostitucí, zákazníky, kuplíři… a o tom, jak pomoci lidem uniknout z tohoto způsobu života a poznat Ježíše!
  • OM Mission: misijní aktivity a evangelizace.
  • Pouliční tým. Oslovujeme ženy a muže na ulicích zejména v centru města. S těmi, s nimiž se vídáme každý týden, se snažíme navázat dlouhodobé vztahy. Také jim někdy dáváme dárky a modlíme se s nimi. Ještě než vyrazíme do ulic, jako tým se sejdeme ke krátké instruktáži a modlitbě. Vítáme mezi sebou nové zájemce. Předchozí zkušenosti nejsou nutné. Pomůžeme vám seznámit se s naší službou a prací. A také jsme vděční za modlitební partnery!

 

V každém případě nám pošlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce. Zanechte nám vzkaz týkající se některé z výše uvedených aktivit a obdržíte od nás další informace.