Kdo jsme

 

 

Co je to obchod s lidmi?

Oběti obchodu s lidmi, často chudé a zranitelné, bývají nejprve naverbovány a poté převáženy na jiné místo (v zahraničí). Jsou nuceny k prostituci a k práci ve stavebnictví nebo zemědělství, aniž by dostávaly odpovídající plat či měly přístup k sociálním službám (jinými slovy jde o „moderní otroctví“ nebo vykořisťování). Často se tak stávají oběťmi násilí a sexuálního zneužívání. Když mluvíme o obchodu s lidmi, máme na mysli plnou definici Palermského protokolu, který celosvětově uznávají organizace na ochranu lidských práv.

 

VIZE

ČESKÁ EVANGELIKÁLNÍ ALIANCE A ZÚČASTNĚNÉ ORGANIZACE MAJÍ SPOLEČNÝ CÍL, JÍMŽ JE PREVENCE A POTÍRÁNÍ OBCHODU S LIDMI, OCHRANA A POMOC TĚM, KDO JSOU OBCHODOVÁNÍM S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE POŠKOZENI, A JEJICH PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŽIVOT.

 

Síť má působit především jako most mezi církvemi, křesťany a křesťanskými organizacemi a odbornou komunitou v České republice. Tuto síť jsme vytvořili proto, abychom propojili a podpořili již existující projekty a služby a prozkoumali nové možnosti ve snaze upozornit na obchod s lidmi a jejich zneužívání.

 


Zúčastněné organizace

V rámci sítě spolupracují v současnosti s Evangelikální aliancí tři organizace. Jejich práce na ulicích, v klubech a veřejných domech může být snadno kompromitována a jejich zaměstnanci ohroženi. Pokud chcete navázat s některou z těchto organizací kontakt, pošlete nám prosím zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Mezinárodní spolupráce

Vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi má nadnárodní charakter, většina organizací v síti je součástí mezinárodního hnutí. Také spolupracujeme s dalšími mezinárodními organizacemi a celá síť je členem organizace European Freedom Network.

 

Jsme si dobře vědomi toho, že obchodování s lidmi je mnohem složitější problém, než jak se může z výše uvedených slov zdát. Je spojený s problémy chudoby, volného cestování, válek, sexuální morálky ve společnosti a s dalšími globálními problémy. Nemůžeme je všechny vyřešit sami. Také si uvědomujeme, že bezpráví v rámci obchodu s lidmi má duchovní rozměr: žijeme v porušeném světě, který potřebuje vykoupit. Plná spravedlnost nastane teprve až s Ježíšovým příchodem.