Pracovníci

Jiří Unger (CB) - tajemník

Narozen roku 1974 v Liberci. Křesťanem se stal v roce 1993 během studia na gymnáziu. Krátce poté vstoupil do Jednoty bratrské. Během studií na Univerzitě Karlově pracoval mezi studenty v rámci Studentské křesťanské misie, pomáhal pořádat různé křesťanské akce. Po absolvování FF UK (obor religionistika) se stal doktorandem na ETF UK, kde se zabýval vztahem globalizace a náboženství. Kromě své pedagogické práce na ETF UK pracoval také jako překladatel. Od března 2003 je tajemníkem ČEA. Od roku 1999 je ženatý, má tři děti. Je členem Církve bratrské Praha 13.

Jana Macková (CB) - provozní ředitelka

Janin osobní vztah ke Kristu se formoval, díky rozdělené rodině, z části ve sborovém prostředí Církve bratrské v Náchodě, později v Litomyšli a z části i vyrůstáním v nevěřícím prostředí, vždy provázen modlitbami věřících členů velké rodiny, té vlastní i sborové. K původně vystudované stavařině přidala praktickou teologii na TCMi. Pracovala léta s mládeží v různých misijních organizacích i v církvi. Podstatnou část své profesní kariéry pak strávila na postu ředitelky Evropského školicího centra YMCA v Litomyšli. Ač single, je obklopena velkou rodinou: čtyřmi sourozenci a deseti synovci s neteřemi. Ráda cestuje, fotí a čte knížky a tráví čas s přáteli. Zajímá ji architektura, design a historie. Její srdeční záležitostí je služba v misijním projektu Škola v Indii.

Leendert Wolters (CB) - sekretář pro strategický rozvoj a mezinárodní partnerství

Leendert Wolters (1980) se přestěhoval z Nizozemska do Ceské Republiky v roce 2013 s svou manželkou Nelleke a jejich dvěma dětmi. Kromě studia češtiny také od června 2014 pracuje v ČEA. Vystudoval  Blízkovýchodní studia (hlavní obor: hebrejština) na Univerzitě v Groningenu a Tel Avivu a později management a vedení v Utrechtu. Pracoval od roku 2004 v misijní mladežnické organizaci IZB a HGJB. Leendert a Nelleke jsou vysláni reformovanem sborem svatého Jiří v Amersfoortu a misijní organizací GZB. Jsou členy Církve bratrské - Skalka, v Praze.

Andrew Funka (CB) - specialista pro rozvoj spolupráce mezi sbory

Andrew se narodil v USA, vyrostl v křesťanské rodině a sloužil v mládeži ve Spojených metodistických církvích. On a jeho manželka Amy začali v roce 2004 pracovat na poli zahraniční misie a připojili se k Alongside Ministries International. Vedle služby v Church of Scotland také sloužili v letech 2005-2010 v projektu New Charge Development ve městě Aberdeen ve Skotsku. Poté se vrátili do USA, kde Andrew získal magisterský titul v oboru světové misie a evangelizace na Gordon-Conwell Thelogical Seminary. V roce 2013 se přestěhovali do Prahy, kde Amy slouží v Christian International School of Prague a Andrew, předtím než v roce 2015 začal pracovat přímo s českými církvemi a křesťanskými organizacemi, sloužil jako jeden z vedoucích mezinárodního sboru KS - Prague Christian Fellowship. Andrew má rád historii, hudbu (hraje na kytaru) a objevování nových míst.

Matúš Kočalka (CB na Slovensku) - asistent

Matúš se narodil na Slovensku, v Bratislavě roku 1997. Je členem Církve bratrské v Bratislavě – Kaplnce. Říká o sobě, že jeho křesťanská víra - růst a poznání je stále vinoucí se cestou. V tento čas studuje dvě teologické školy v Praze. Na Evangelikálním teologickém semináři se věnuje pastoraci a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy studuje obor Teologie křesťanských tradic. Od roku 2020 je ženatý, do ČEA nastoupil téhož roku v září.