Rada ČEA

Zbyšek Kaleta (SCEAV) - předseda Rady ČEA

Narodil se v roce 1962. Před Bohem přestal utíkat v 15 letech, kdy vydal Ježíši svůj život. Vystudoval Vysokou školu báňskou, obor ekonomika a řízení hornictví. Několik let pracoval v podniku Ostravsko-karvinské doly, pak deset let pracoval ve firmě zabývající se dovozem a distribucí školních a kancelářských potřeb. Od roku 2002 má vlastní firmu. Má tři dospělé dcery. Je členem SCEAV. Mnoho let sloužil mladým lidem v dorostovém věku. Pracuje v Křesťanském společenství jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA vydávaném KS z.s. Je předsedou rady Evangelizačního centra M.I.S.E. Je zapojen do projektu vzdělávání mladých Louč. Dlouhodobě je fascinován reformací 16. století.

 

David Kružík (ECM) - hospodář Rady ČEA

David pochází z Jihlavy, momentálně s manželkou a dcerou bydlí v Praze. Je členem sboru ECM Horní Počernice. Společně s manželkou vedou Pražskou mládež. Vystudoval VŠE a přibližně dva roky pracoval jako vedoucí kanceláře v ČEA. Od září 2020 studuje kombinovanou formou teologii na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Jeho oblíbenou aktivitou je uspávání malé dcery, sport, četba a poznávání zajímavých lidí.

 

Ráchel Bícová (KS)

Ráchel Bícová (1974) se narodila do nevěřící rodiny. Obrátila se ve svých patnácti letech na pouliční evangelizaci a rok poté vstoupila do sboru KS Praha. Vystudovala sociální práci na FF UK. Deset let učila na Evangelikálním teologickém semináři filosofii, etiku, sociální patologii a globální témata. Absolvovala výcvik Supervize v pomáhajících profesích a poskytuje supervizi především ve školství a v církvích. S manželem Janem má tři děti a více než dvacet let spolu slouží dětem, rodičům a pracovníkům s dětmi. Ve svém sboru slouží také kázáním. S přestávkami se podílí na redakční práci rodinného nakladatelství Samuel. 

 

Robert Hart (CB)


Robert se narodil v roce 1972. Křesťanem se stal na konci roku 1992 skrze promítání filmu Ježíš. Vystudoval obor český jazyk a literatura v kombinaci s historií na FFUK v Praze. Po civilce nastoupil na studium teologie na pražském Evangelikálním teologickém semináři. V roce 2005 byl ordinován za kazatelem Církve bratrské a v roce 2007 pak přijal pozvání, aby se stal kazatelem a správcem sboru v Praze 4 – Šeberově, kde slouží již víc jak 12 let. V letech 2001-2016 na ETS učil církevní dějiny, dějiny dogmatu a ekumenickou eklesiologii. Robet je ženatý, s manželkou Janou má dva, již dospělé, syny.

 

Daniel Hurta (CB) 

Daniel je členem a jedním z vedoucích sboru Církve bratrské Maják na Vsetíně. Ve sboru je zodpovědný za strategický rozvoj, zakládání nových sborů, fundraising a školení nových vedoucích. Od roku 2011 je členem týmu vedoucích M4 v České republice a působí jako kouč několika nově zakládaných sborů v ČR a na Slovensku. V minulosti působil jako vedoucí mládeže ve Vsetíně, poté jako koordinátor Školy vedoucích mládeží (ŠVM) v rámci Křesťanské akademie mladých, jejímž byl také od roku 2007 do roku 2011 výkonným předsedou. S manželkou Danielou mají 4 děti.

  

Michal Klus (SCEAV)

Narodil se v roce 1975 v malé vesničce Dolní Domaslavice na Slezsku, kde byl již od útlého dětství rodiči veden k Pánu Ježíši a k účasti ve sboru v Třanovicích. Většinu života prožil v křesťanském prostředí. Tuto skutečnost hodnotí jako obrovské požehnání, protože se mohl, dle jeho vlastních slov, vyvíjet intelektuálně i duchovně. Jeho víra se tak stávala více a více vědomou.

 

Michal říká, že ve věku 14 let pochopil Boží milost a svou vlastní neschopnost jakkoli se podílet na své spáse. Sbor hrál v jeho životě vždy velmi zásadní roli a dodnes s vděčností vzpomíná na to, že mohl být už od dorostového věku zatahován do služby Pánu. Roky, kdy sloužil jako vedoucí dorostu a mládeže, hodnotí jako obohacující. Později při studiu na VUT v Brně Michal přemýšlel o studiu teologie. Tehdy však nevěděl o škole, která by jej při studiu mohla přiblížit ke Kristu.

 

Následně po promoci se Michal oženil s manželkou Šárkou, se kterou sdíleli stejnou touhu sloužit Bohu. Rozhodli se tak společně přijmout nabídku ke studiu na Biblické škole v Minneapolis, USA. Po roku studia na Biblické škole pak Michal přestoupil na Teologickou fakultu ve stejném městě.

V současnosti Michal slouží třineckému sboru Slezské církve evangelické a. v. Je si jistý, že je to místo kde ho Pán chce mít. Velkou oporou je mu jeho manželka a čtyři děti.

 

Roman Mazur (ČCE)

 
Roman Mazur se narodil v roce 1974 v Českém Těšíně do běžné (tedy nekřesťanské) rodiny. V období dospívání prožil pod vlivem skupiny evangelické mládeže obrácení k Bohu. S ženou Aničkou má tři děti: Janu (1995), Davida (1997) a Magdalénu (2005). Rodina společně žila v Českém Těšíně (do r. 1996), v Ostravě (1996-2006) a v Praze-Libni (2006 až doposud). V ostravské kazatelské práci se Roman věnoval především práci s dětmi a s mládeží. Nyní spoluvede rostoucí farnost v Libni, je seniorem Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické a do nedávna byl předsedou pracovní skupiny připravující strategický plán ČCE pro další roky.

 

Petr Rattay (AC)

Petr žije se svou ženou Renatou a čtyřmi dětmi v Břeclavi. Je národním vedoucím projektu Nová generace, který se zaměřuje na evangelizaci na středních i vysokých školách. V místním sboru AC působí jako starší sboru. Je také členem odboru mládeže Apoštolské církve a koordinátorem práce na školách v rámci Evropské letniční mládeže PEFY. V současnosti pracuje jako zástupce biskupa AC pro misii a evangelizaci. 

 

Tomáš Süss (AC)

 

Svůj počátek víry v Krista hodnotí jako „divoké vydání se“. V roce 2004 Tomáš přijel do Prahy, a zapojil se do sboru CBH Praha. Následně se po studiích na Biblické škole v Kolíně oženil. Se svou manželkou Miriam vychovávají tři krásné děti. Taky spolu vedou kampus CBH Praha – Jižní město. Tomáš pracuje jako asistent Martina Moldana, biskupa Apoštolské církve, zároveň je zapojen do národní práce s mládeží – OMAC. Jeho snem je zažít probuzení a být, podle jeho slov, součástí této ohromné Boží milosti. Rád sportuje, cestuje, má rád dobré jídlo. Miluje Boha, svou rodinu, lidi okolo a taky sám sebe.

 

Vladimír Zeman (BJB)

Narodil se a poté i vyrůstal ve Vysokém Mýtě. Několik let byl zapojen ve službě Bohu v Olomouci. Po svatbě se odstěhoval zpět do Vysokého Mýta, kde začal ve sboru BJB vést mládež a později (2005) se stal i kazatelem. A od roku 2010 zakládá nový sbor v Hradci Králové. V současnosti je také partnerem KAM, je členem misijního odboru BJB a slouží v M4. S manželkou Květou mají tři děti.