Možnost přihlášení do dalšího kola M4

Pokud zvažujete založení nového sboru nebo vytvoření nového týmu, může být školení M4 pořádané ČEA příležitostí pro váš tým, jak se setkávat s dalšími týmy, hledat společně odpovědi do vaší situace a zodpovědět si klíčové otázky, kterým se žádný tým nemůže při zakládání vyhnout.

Program M4 pod záštitou ČEA nabízí modulární školení pro vedoucí zakládající sbory a jejich týmy.  Model M4 je zaměřen na týmy, které potřebují adekvátní školení, aby mohli založit nové společenství, misijní komunitu nebo sbor tam, kde právě jsou nebo se stále nacházejí v prvních fázích založení sboru. Školení M4 vychází ze zkušeností hnutí zakládání sborů ve Skandinávii a v Baltických zemích a nepřináší „jeden správný model“ zakládání sborů, ale ukazuje na různé modely a pomáhá týmům projít si klíčovými otázkami a najít modely, řešení a cíle šité na míru jejich prostředí a cílové skupině. Jsme nadšení z každého, kdo zkouší nové věci a cesty, jak oslovit nové lidi evangeliem a věříme, že zakládání sborů je jedním ze  způsobů, jak toho docílit.  Cílem projektu M4 je vytvořit inspirativní prostředí, které poskytne nejen nezbytné vědomosti, ale i podporu v procesu, kterým týmy zakládající nové sbory procházejí.

Co M4 nabízí?

  • nástroj, který pokrývá většinu oblastí spojených se založením sboru od počátečního snu po vytvoření rostoucího jádra komunity  s 30-70 lidmi

  • sérii 4 dvoudenních kurzů během 18 měsíců a možnost školení v koučování v oblasti zakládání sborů

  • dvě e-knihy v češtině, které obsahují případové studie, úkoly pro 1-2 roky procesu zakládání, individuální a skupinové úkoly a mnoho dalšího

  • učící se prostředí v interakci s dalšími týmy (8-10 týmy) a zakladateli, které vytvoří zdravý tlak na skutečné naplňování týmem definovaných cílů a podporu i vykazatelnost v procesu za pomoci kouče, který bude v pravidelném kontaktu s vaším týmem

  • 25 video vyučování v češtině na stránkách www.M4europe.cz   a další materiály

  • interaktivní e-learningovou platformu na www.growdly.com,  kde bude možné diskutovat problémy a výzvy s dalšími vedoucími, účastnit se webinářů atd.

  • o konkrétních cílech a výstupech se můžete dočíst v dokumentu – Učební cíle M4.

Jak se přihlásit?

Vyplnění přihlášky níže je prvním krokem, který nám umožní lépe poznat tým i záměr, s nímž sbor zakládá. Samotné přijetí týmů do M4 není automatické, ale rozhoduje o něm na základě přihlášky a vyhodnocení situace výbor M4, který v rámci tohoto projektu funguje pod záštitou České evangelikální aliance. Hlásit se mohou pouze týmy 4-6 stabilních účastníků s jedním hlavním vedoucím; účast celých týmů je jedním z prokázaných faktorů úspěchu a nutností při tvorbě společných úkolů.

Termíny přihlášení a školení M4:

Přihlášky je možné zasílat na adresu Česká evangelikální aliance, Plzeňská 166, Praha 5, 150 00 nebo e-mailem na info@ea.cz do konce října 2017.

 

1. školení              

2. školení              

3. školení              

4. školení              

 

Přihláška ke stažení

Přihláška (doc)

 

Další informace k M4 i procesu přihlášení naleznete na stránkách www.M4europe.cz