Jak mluvit s novináři?

Jak si zvolit mluvčího?

Dřív než poprvé zavolají zvídaví novináři, je vždy dobré zvolit si tiskového mluvčího, který ví co a jak má říkat. Je-li např. vaše akce pořádána v kostele, může být dobré jmenovat mluvčím místního pastora.

Mluvčí by měl být nějak zapojen do celé akce a měl by mít po ruce odpovědi na všechny otázky novinářů týkající se místa konání akce a toho proč a kolik lidí se jí zúčastní. Vyhněte se užívání domácího církevního žargonu a nepředpokládejte, že novináři budou rozumět o co při akci jde.

Mluvčí by měl být přesvědčivý komunikátor, schopný mluvit v pozitivním duchu a taktně – aby se např. někoho zbytečně nedotknul.

Jak mluvit s novináři?

Novináři jsou obvykle velmi zaneprázdnění lidé, ale také vždycky hledají zajímavé novinky. Představte si, jak budou spokojení, když dostanou na stůl profesionálně napsanou tiskovou zprávu o věci, která je pro masmedia zajímavá. Zajišťuje jim to nový materiál pro jejich publikaci a dává jim to příležitost zapojit se do místní akce.

Když se spojíte s novinářem, zeptejte se nejprve, jestli má minutu na rozhovor nebo jestli by byl raději, abyste ho zavolali později ve vhodnější dobu. Protože stoly novinářů jsou velmi rušná pracoviště a termíny se musí dodržovat, je to nabídka, kterou těžko odmítne.

Pokud tiskovou zprávu dosud nedostali, řekněte, že ji pošlete faxem a další kopii znovu poštou. Dejte novináři své jméno a telefonní číslo kvůli kontaktu. Když vás zavolají novináři a vy nejste mluvčí, poznamenejte si jejich jména, z jakých novin jsou, telefon a fax a jakékoliv termíny, které potřebují splnit v souvislosti s vaší akcí.

Zajistěte, že je váš mluvčí zavolá dostatečně dlouho před udanými termíny. Jmenovaný mluvčí musí být jediná osoba, která odpovídá na otázky medií bez ohledu na to, jak jednoduše může položená otázka vypadat.