Jak psát do rubriky „Dopisy čtenářů“?

Jednou z nejčtenějších rubrik u všech novin a časopisů jsou „Dopisy čtenářů“. Představují velmi účinný způsob, jak sdělit osobní názor a nebo pohled na určité téma nebo dokonce vyvolat diskuzi na téma zcela nové. Je zřejmé, že čím oblíbenější je to které periodikum, tím bude i vyšší konkurence dopisů ke zveřejnění. Pokud redakce obdrží několik dopisů k jedinému tématu, budou publikovány pouze jeden nebo dva.

Níže naleznete několik rad, jak napsat dopis, který vzbudí pozornost a zvýší vaše šance na jeho otištění.

O čem psát?

 • Zvolte si vhodné, aktuální a vám blízké téma o němž dokážete psát stručně a informovaně.

 • Redaktorům se líbí dopisy, které přicházejí s novým tématem nebo neotřelým názorem. Pokud píšete o obecně známém problému, nabídněte svůj protinázor nebo pohled na věc, který dosud nezazněl. Snažte se posunout debatu kupředu.

Jak dopis napsat?

 • Dopisy jsou obyčejně adresovány jednomu konkrétnímu periodiku. Než začnete psát, zkontrolujte si, jaká kritéria pro uveřejňování dopisů čtenářů periodikum má. Seznamte se se stylem dotyčných novin nebo časopisu, všimněte si typické délky, tónu a jazyka otištěných dopisů.

 • Ujistěte se, že je váš dopis stručný a srozumitelný. Nepřekračujte limit 150 – 200 slov. Pište krátkými větami a vyhněte se dlouhým odstavcům. Čím kratší dopis, tím větší je pravděpodobnost jeho otištění. Redaktoři jen zřídka dopisy redigují, ale pokud jsou nuceni dopis zkrátit, mohli by vynechat některý z bodů, které byste neradi vypustili!

 • Zaměřte se na jednu věc a vyjádřete ji zřetelně v prvních dvou větách. Je možné se řídit následujícím vzorem:Pokud reagujete na nedávno zveřejněný dopis nebo článek, odcitujte jeho název a datum jeho otištění v první větě dopisu.

  1. odkažte na určitý článek, dopis, problém a shrňte svou reakci,
  2. vysvětlete proč souhlasíte/nesouhlasíte, zmiňte fakta, osobní zkušenost nebo statistiku, která by podpořila váš postoj nebo vaše argumenty,
  3. načrtněte vaši kompetentnost mluvit o daném tématu, tj.: osobní zkušenost, zaměstnání nebo postavení v relevantní organizaci,
  4. navrhněte určitý postup nebo zopakujte svou hlavní myšlenku.
 • Pokud článek obsahoval faktické chyby nebo pokud nesouhlasíte s jeho obsahem, buďte ve své kritice umírnění. Místo toho spíše nabídněte alternativní úhel pohledu s vědomím, že jakkoli dotčeně se můžete cítit, bude dopis, který prezentuje vyvážené stanovisko, otištěn mnohem pravděpodobněji než konfrontační dopis napsaný v hněvu.

 • Berte při svém psaní v úvahu, pro jaké čtenáře píšete. Pokud například píšete do sekulárního tisku, vyhněte se křesťanskému žargonu nebo hovorové řeči.

 • Pokud se jedná o dopis psaný za určitou organizaci (sbor, charita), je zažitou praxí, že by měl být psán vedoucím organizace. Dopis pak bude považován za skutečně reprezentativní názor organizace.

Formát dopisu

 • Nadepište dopis souslovím „Dopis ke zveřejnění“ a zašlete jej na danou adresu.

 • Vytiskněte si svůj dopis, zkontrolujte pravopis a možné chyby a ověřte si, že stihnete datum uzávěrky. Noviny vybírají příspěvky do rubriky „Dopisy čtenářů“ během dne, takže čím dříve deník kontaktujete, tím větší budete mít šanci na otištění.

 • Uveďte své jméno, adresu a telefonní číslo, protože některá média by si mohla chtít ověřit, že jste tím, kým tvrdíte, že jste.

 • Uschovejte si kopii vašeho dopisu, abyste se na něj mohli v případě potřeby odkázat.

Co dál?

 • Pokud není váš dopis otištěn, nevzdávejte se! Projděte si dopisy na podobná témata, které byly uveřejněny a promyslete, jak byste mohli napsat svůj dopis v budoucnu lépe.

 • Pokud je váš dopis uveřejněn, schovejte si jeho výtisk. Než pošlete další dopis do stejného periodika, počkejte raději několik týdnů, protože redaktoři chtějí dávat prostor k vyjádření názorů co největšímu počtu lidí.