Jak napsat tiskovou zprávu?

Podle průzkumů se odhaduje, že redaktoři novin a časopisů vyhodí až 80% článků, které obdrží. Jak tedy napsat použitelnou tiskovou zprávu, která nezapadne? ČEA v rámci svého mediálního poradenství sestavila tato základní pravidla, která by vám měla pomoci.

Záměrem tiskové zprávy je předání aktuální informace mediím. Novinka/zpráva v podstatě znamená něco „nového“, něco neznámého do doby oznámení. Obecně jsou zpravodajsky hodnotné a hodné uveřejnění příspěvky obsahující prvek něčeho neznámého nebo nečekaného, zdůrazňující konflikt a nebezpečí, nebo ty, které odhalují cosi skandálního.

Je důležité neplést si tiskovou zprávu a práci s médii s reklamou,  která je založena na nákupu prostoru, jehož užití záleží jen na vás.  Ve skutečnosti budete soutěžit s ostatními zprávami a žhavými novinkami o prostor k umístění.  Proto by Vaše tisková zpráva měla být napsaná průbojným a zajímavým stylem, věcně, stručně a na odborné úrovni.

 

Psaní tiskové zprávy


Dobrý způsob, jak se naučit psát novinové zprávy je studovat novinové sloupky, abyste viděli, jak novináři články píší. Pokud bude vaše tisková zpráva napsaná podobným způsobem, je také větší šance, že bude vytištěna. Články by měly být krátké, jasné a hlavně k věci. Nesnažte se do něj zahrnout více než jedno sdělení nebo ho příliš komplikovat – to by zmátlo vydavatele a čtenáře zrovna tak.

První odstavec vašeho článku by měl obsahovat hlavní prvky příběhu v celistvých, faktických výrocích. Budete muset odpovědět na následující otázky – KDO, CO, KDY, KDE, PROČ a JAK. Následující odstavce by měly nabídnout nějaké podrobnější informace vztahující se k příběhu.

Tisková zpráva obvykle obsahuje  krátký citát klíčového mluvčího, který by měl zodpovědět otázky „jak“ a „proč“. Citát ale také umožňuje větší uvolnění a odbočení od fakt.

 

Kdo – o kom je příběh?

Co – čeho se týká?

Kdy – se to bude odehrávat?

Kde – se to bude konat?

Proč - se to koná?

Jak – jakým způsobem událost proběhne?

 

Měli byste mít na mysli i následující pravidla:

 • Nejdůležitější informace uvádějte nejdříve – novináři z národního tisku dostávají přes 1000 článků; denně! Pokud vydavatele nezaujmou první dva řádky, vaše tisková zpráva skončí v koši.

 • Důležitý je titulek, protože to je první informace, kterou vydavatel uvidí. Podle titulku se často dělají rozhodnutí ohledně odmítnutí nebo přijetí článku.

 • Musíte zodpovědět tzv. „no a co“ faktor – co je tak důležité, nebo zvláštní na vašem článku, že je nutné nebo dobré jeho vytištění.

 • Držte se faktů, žádná květnatá přídavná jména!

 • Pište ve třetí osobě (ne my nebo ty/vy).

 • Buďte objektivní – nepoužívejte emocionální vyjádření nebo názory.

 • Vyhněte se klišé!

 • Buďte aktuální, používejte např. Dnes, ne minulý měsíc.

 • Sdělení by měla být jasná a jednoduchá. Nebuďte příliš vtipní nebo chytří.

 • Vyvarujte se křesťanského slangu.

Jak „prodat“ vaši tiskovou zprávu novinářům

 • Zjistěte si jména a kontakty na redaktory pro zpravodajství nebo náboženská témata (pokud existují) v místním tisku a mediích. Uvědomte si, že v mediích je velký pohyb zaměstnanců. Nespoléhejte se na to, že tam redaktor, s nímž jste před 6 měsíci mluvili, stále bude.

 • Kam váš článek pošlete? Rozhodněte se, kde by bylo nejlepší, aby váš článek vyšel (např.: v místním, regionálním nebo křesťanském tisku – nebo ve všech třech!). Neplýtvejte časem novináře bezvýznamným příběhem – událost zaslaná do národního tisku musí být velmi významná.

 • Respektujte tiskové uzávěrky. Všichni novináři pracují v rámci uzávěrek a tyto mohou být velmi krátké. Jestliže něco nemůžete do termínu dodat, pak to včas sdělte!

 • Zjistěte, jakým způsobem mají být vaše informace dodány – např.: poštou, faxem, emailem.

 • Dobrá a zřetelná fotografie může vašemu článku výrazně pomoci. Národní tisk využívá vlastní fotografie, ale jinde novináři vždy ocení kvalitní, dobře zaostřené a zblízka pořízené snímky. (Zezadu  fotografie opatřete krátkým popiskem a zřetelnou cedulkou!)

 • Po odeslání článku zkontaktujte příslušného novináře, abyste si ověřili, že byl text doručen, a abyste si zjistili, zda o váš článek mají zájem nebo zda požadují ještě nějaké další informace.

Úprava textu

 • Nepřekročte hranici maximálně dvou stránek (300-500 slov)

 • Použijte hlavičkový papír - pokud jej máte

 • Napište dnešní datum

 • Napište titulek stručně shrnující obsah

 • Použijte 1,5 nebo dvojité řádkování

 • Korektura – předejdete ztrapnění

 • Uveďte kontaktní osobu a telefonní číslo – na němž budete k zastižení!

 •  Doplňte Poznámku pro redakci – stručnou informaci (2-3 věty) o vaší charitě, sboru nebo církvi.