Evangelikální fórum

3. - 5. 11. 2015

Evangelikální fórum chce být místem setkávání, kde křesťané budou nacházet inspiraci ke službě a cesty k lepší komunikaci evangelia a křesťanských hodnot v české společnosti. Formou přednášek, setkání v networcích, panelových diskusí, seminářů a konzultací chce otvírat závažné otázky, nabídnout prostor k rozhovoru a umožnit sdílení zdrojů. K hodnotám fóra patří důraz na spolupráci, rozhovor, akademickou kvalitu a kontextualizaci. Evangelikální fórum navazuje na Evangelikální teologickou konferenci a Fórum Innov8.

Networky: 

Část programu bude probíhat ve specializovaných networcích. Zde najdete odkazy na jejich program a řečníky.

Plenární programy:

  • Stefan Paas - Nové podoby církve – zkušenost Západní Evropy I., II.

  • David Novák - Nové podoby církve v českém kontextu – klíčové trendy a výzvy

  • Martin Moldan - Jednota a rozmanitost církve

Téma: NOVÉ PODOBY CÍRKVE

Podle některých autorů prochází církev v sekularizované post-křesťanské Evropě jednou z nejvážnějších krizí své historie. Jiná v ní naopak vidí příležitost znovu objevit sebe sama po krizi modelu státní církve.  Přesto se zdá, že je církev schopná oslovit křesťanskou zvěstí jen omezený (a zmenšující se) segment společnosti a ke křesťanské víře se v Evropě přidává jen malý počet nových lidí. Mnohé církve jsou zatíženy tradičními strukturami, které jsou v pozdně moderní společnosti ne vždy funkční, a jen s obtížemi se adaptují na nové výzvy.

 

Stejně tak ale v Evropě můžeme pozorovat příklady inovace v církvi – v její praxi i podobách fungování. Sekulární Evropa je pro budoucnost křesťanské tradice unikátním prostředím a je jakousi „laboratoří podob církve schopných vzkvétat i v post-křesťanském prostředí“.  Inovace se často odehrává v okrajových a nových kreativních proudech církve, v nových komunitách, kde je větší prostor pro experimentování a kontextualizaci života víry. Adaptace ovšem probíhá i v tradičních nebo mainstreamových denominacích a společenstvích. Mnoho malých i velkých církví v Evropě vidí nutnost hledání nových cest -  Fresh Expressions v Anglikánské církvi nebo mezidenominační hnutí zakládání sborů v Norsku či Francii jsou toho důkazem. I staré denominace a (dříve státní) církve vytvářejí prostor pro vznik nových společenství a sborů nebo alespoň experimentují s novými formami evangelizace. Od farního údržbového modelu přecházejí zpět k misijní mentalitě a tam, kde se to daří, dochází k implozi zdrojů a iniciativy. Církev napříč Evropou se mění. Denominace se stávají pluralističtějšími a vztahy mezi evangelikály a jinými církvemi se pod naléhavou misijní potřebou mění dříve nebývalou a nemyslitelnou měrou. Vznikají sítě vedoucích a sborů napříč tradicemi. Roste mezinárodní spolupráce, kde se snoubí teologická reflexe s výměnou praktických zkušeností. Objevuje se nová průkopnická generace, která vidí Evropu jako nové „misijní pole“. Nově vznikající sbory mají často překvapující formy a rytmus, fascinující nové podoby bohoslužby, uctívání, společenství i vztahů k okolní komunitě. Jsou výzvou pro eklesiologii zažitou generace i staletí.

 

Možná stojíme na prahu cesty, z níž evropská církev možná vyjde menší, ale životaschopnější, vitálnější, kreativnější a přitažlivější. Kde na této cestě stojí česká církev? Jak reflektujeme trendy a příklady, které se zde objevily? Co se můžeme naučit z kontextu jiných evropských zemí? I to jsou otázky letošního Evangelikálního fóra.

Další řečníci:

Peter Cimala,  Petr Geldner, Jan Hábl, Pavel Hošek, Andrea Jarošová, Mojmír KallusMarek Macák, David Novák, Lubomír Ondráček,  Pavel Plchot, Jiří Unger, Jan Valeš, a další.

Místo konání

Evangelikální fórum se bude konat v prostorách sboru Církve bratrské Praha 1, Soukenická 15. 

Pro společná plenární setkání budeme vyžívat hlavní sál, pro setkání workshopů a networků bude připraveno šest menších místností. 

Odkaz na mapu najdete zde

Zde si můžete prohlédnout stránky sboru

Účastníci

Účast na Fóru je možná pro předem přihlášené účastníky, tak i pro ty, kdo se budou hlásit až na místě. Pro vaši přihlášku použijte, prosíme, připravený registrační formulář

Účastnický poplatek

Na Fórum se můžete přihlásit přes formulář do 31.10. 2015. Konferenční poplatek je:

500,- Kč nebo 21 € za celou konferenci při přihlášení do 31.7.

600,- Kč nebo 25 € do 30.9.

700,- Kč  nebo 29 € do 31.10.

Na místě je možné se registrovat za 750,- Kč. Při registraci na místě přijímáme platby pouze v Kč.

Studentská cena  a cena pro členy ČEA je 500,- Kč nezávisle na datu přihlášení.

Prosíme, abyste poplatek uhradili převodem na účet ETS 27-3252490257/0100, variabilní symbol vám bude přidělen po dokončení přihlášky. Do zprávy pro příjemce napište svoje jméno bez diakritiky, abychom mohli identifikovat vaši platbu.

 
  • M4
  • Národní týden manželství