Projekt M4 pro týmy zakládájící sbory

/ 02.11.2012

Cílem projektu M4 je vytvořit inspirativní a motivující prostředí, které poskytne celým týmům nejen nezbytné vědomosti, ale i podporu v procesu založení sboru. Více informací najdete na stránkách projektu www.m4europe.cz .

Tento program pod záštitou ČEA nabízí modulární školení pro vedoucí zakládající sbory a jejich týmy.  Model M4 je zaměřen na týmy, které potřebují adekvátní školení, aby mohli založit nové společenství, misijní komunitu nebo sbor tam, kde právě jsou nebo se stále nacházejí v prvních fázích založení sboru. Školení M4 vychází ze zkušeností hnutí zakládání sborů ve Skandinávii a v Baltických zemích a nepřináší „jeden správný model“ zakládání sborů, ale ukazuje na různé modely a pomáhá týmům projít si klíčovými otázkami a najít modely, řešení a cíle šité na míru jejich prostředí a cílové skupině.

Název M4 je odvozen od velkého poslání a jeho 4 priorit: MASTER (Pán): „Je mi dána veškerá moc“, MISSION (Poslání k evangelizaci): „Proto jděte“; MULTIPLICATION (Multiplikace): „Jděte a čiňte mi učedníky ze všech národů.“; MOVEMENT (Hnutí): „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto světa.”  Více se můžete dozvědět v následujících videích:

Master: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi
Mission: Proto jděte
Multiplication: Jděte a čiňte mi udedníky ze všech národů
Movement: Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto světa

Co M4 nabízí?

  • nástroj, který pokrývá většinu oblastí spojených se založením sboru od počátečního snu po vytvoření rostoucího jádra komunity s 30-70 lidmi
  • sérii 4 dvoudenních kurzů během 18 měsíců a možnost školení v koučování v oblasti zakládání sborů
  • dvě e-knihy v češtině pro celý tým, které obsahují případové studie, úkoly pro 1-2 roky procesu zakládání, individuální a skupinové úkoly a mnoho dalšího
  • učící se prostředí v interakci s dalšími týmy (10-15 týmů) a zakladateli, které vytvoří zdravý tlak na skutečné naplňování týmem definovaných cílů a podporu i vykazatelnost v procesu za pomoci kouče, který bude v pravidelném kontaktu s vaším týmem
  • webové video vyučování v češtině na stránkách www.M4europe.cz a další materiály
  • interaktivní e-learningovou platformu na www.welforum.org,  kde bude možné diskutovat problémy a výzvy s dalšími vedoucími, účastnit se webinářů atd.
  • o konkrétních cílech a výstupech se můžete dočíst v dokumentu – Učební cíle M4.
 
  • M4
  • Národní týden manželství