V některých městech ČR proběhlo první sčítání lidí bez domova

ČEA / 03.03.2015

 

NADĚJE a další subjekty připravily sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domovaKadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Cílem projektu je upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách, a ukázat na rozšiřující se fenomén bezdomovectví. Zároveň se sčítáním provedla NADĚJE rovněž základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde organizace poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova. Sečteni byli lidé na ulici a lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.

Celkem bylo v zapojených městech lokalizováno 177 lidí žijících na ulici a dalších 368 lidí na ubytovnách nebo v sociálních službách.

V Kadani to pak bylo 46 osob, v Klášterci na Ohří 32 osob na ulici a 36 v sociálních službách, v Roudnici nad Labem 27 osob na ulici a dalších 70 v ubytovnách a sociálních službách, v Lovosicích  21 osob na ulici a dalších 105 v ubytovně a azylovém domě, v Litoměřicích 51 lidí na ulici a v azylovém domě a dalších 157 na ubytovnách a v sociálních službách pro rodiny.

Během jednoho sčítání není možné lokalizovat všechny osoby. NADĚJE proto připravuje další sčítání na léto, aby se výsledek ověřil a prokázal se i případný vliv ročního období. Dalším aspektem, který je třeba brát v úvahu, je přesouvání lidí bez domova do větších měst, kde je větší příležitost k obživě i bydlení. V Praze zachytila NADĚJE jen za leden tohoto roku celkem 77 osob pocházejících z Ústeckého kraje.

„Sčítání nám ukázalo, že problematika bezdomovectví se netýká pouze velkých měst, ale že jde o plošný problém. Často se setkáváme s podceňováním problematiky ze strany odpovědných osob. Doufáme, že projekt napomůže vzbudit pozornost vůči lidem, kteří se sami neumějí odrazit od dna. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace a statistiky ze sociálních služeb ukazují, že je v posledních letech výrazný nárůst bezdomovců,“ doplnil Aleš Slavíček, oblastní ředitel.

NADĚJE v dohledné době uveřejní na svých webových stránkách www.nadeje.cz zprávy o prvním sčítání lidí bez domova i s vyhodnocením průzkumu. V průběhu měsíce dubna připraví kulatý stůl pro neziskové organizace a zástupce veřejné správy s cílem uspořádat sčítání i v dalších městech v kraji.

Problematiku sociálního začleňování řeší NADĚJE po celém území ČR od roku 1990.

Více informací:

Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel, tel. 775 889 775, e-mail: a.slavicek@nadeje.cz

http://www.nadeje.cz/img-content/files/loga/logo_01_503x600px.gifNADĚJE vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

O bezplatné zasílání e-mailem lze požádat na adrese nadeje@nadeje.cz, na téže adrese je lze odhlásit.

 

 
  • M4
  • Národní týden manželství