Rada Evropy přijala Ghiletchiho rezoluci zaměřenou na zastavení netolerance vůči křesťanům

ČEA / 06.02.2015

Rada Evropy na svém Parlamentním shromáždění 29. ledna schválila rezoluci „Řešení netolerance a diskriminace v Evropě se speciálním zaměřením na křesťany“, která byla navržena moldavským poslancem Valeriu Ghiletchim.

Česká evangelikální aliance podpořila tuto rezoluci a oslovila české poslance a poslankyně, které ČR v radě Evropy zastupují. ČEA  oceňuje, že všichni tři čeští zástupci, kteří se diskuze zúčastnili, hlasovali ve prospěch rezoluce. Celkem 67 poslanců hlasovalo ve prospěch rezoluce, pouze dva proti a 15 se zdrželo hlasování.

Ochrana svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení

Moldavský poslanec Valeriu Ghiletchi začal svoji zprávu možná překvapivým tvrzením, že i „křesťané v Evropě v dnešní době čelí netoleranci.“ Pro mnohé je „obtížné vidět křesťany jako oběti.“ a proto se příslušná fakta podceňují. Ghiletchi poukázal na několik příkladů netolerance: zmínil „kazatele zatčené kvůli veřejnému kázání na ulicích“ nebo „lidi, kteří přišli o své zaměstnání, protože vznesli námitky z důvodu svého svědomí“.

Rezoluce doporučuje „opatření k zajištění efektivního užívání ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, poskytnuté každému jednotlivci v Evropě“. Ghiletchi a příslušná komise rady Evropy pro lidská práva vybídly poslance, aby přijali text, který bude motivovat evropské vlády k „prosazování kultury tolerance a „spolužití“ založené na přijetí náboženského pluralismu, ochraně pokojného uplatňování svobody shromáždění, prosazování základního práva svobody projevu a veřejného odsouzení užívání a navádění k násilí.“

Rezoluce zmiňuje také „Globální chartu svědomí“ (iniciativu prosazovanou mimo jiné křesťanským akademikem , sociologem a autorem Osem Guinessem), která znovu potvrzuje a podporuje článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv s cílem zastavit polarizaci a hořkost kolem náboženství.

Ghiletchi také navrhl koncept  „přiměřeného přizpůsobení“, který byl v Evropě úspěšně použit pro postižené osoby. Moldavský poslanec požádal, aby tento koncept v některých případech platil také na „náboženské skupiny“.

Evropská EA: Rezoluce povzbudí vlády, aby jednaly

Také Evropská evangelikální aliance podpořila Ghiletchiho rezoluci. „Vlády až příliš často nejednají. Jako kdyby doufaly, že problém sám zmizí, nebo že je příliš obtížné jej vyřešit“, říká socio-politická představitelka EEA Julia Doxat-Purserová.

Rozhovor o náboženské svobodě v Evropě se nepochybně mění. Náboženská svoboda je středem činnosti Evangelikální aliance už od roku 1846, kdy zahájila svoji činnost. Celou dobu až do včerejšího hlasování jsme podporovali snahu pana Ghiletchiho a pravidelně se za něj a jeho snahu modlili.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy

Parlamentní shromáždění Rady Evropy je mezinárodní organizace určená k prosazování lidských práv, demokracie a právního státu, která dohlíží na Evropský soud pro lidská práva. Je tvořena 318 zastupiteli národních parlamentů 47 členských zemí Rady Evropy. Rezoluce Parlamentního shromáždění nejsou zákony, ale jsou „silným doporučením“ národním parlamentům, u kterých se předpokládá, že se jimi budou řídit.

Zdroje:

 

 

 

 

 
  • M4
  • Národní týden manželství