Alianční týden modliteb 2015

Unger / 25.11.2014

HOSPODIN DÁ VYRŮST SPRAVEDLNOSTI

Alianční týden modliteb na rok 2015 proběhne v týdnu od 4. do 11. ledna 2015. Průvodce ATM si můžete otevřít v prohlížeči nebo si jej stáhnout zde ve formátu doc a pdf

Letošní název Aliančního týdne modliteb „Hospodin dá vyrůst spravedlnosti“ je převzat z textu proroka Izajáše 61:11. Samotné biblické texty a zamyšlení jsou zaměřeny na různé aspekty pochopení, jak Bůh sám je Bohem, který bere spravedlnost vážně a jak být obrazem Boha, který je kromě jiného i Bohem spravedlnosti.

           Budeme se proto také přimlouvat za náš justiční systém, policii, některé oblasti největší nespravedlnosti, která jistě volá k nebesům po nápravě. Představme si, jak by asi naše země i naše města vypadaly, kdyby většina lidí skrze poznání Krista, jako nejvyššího znamení a tajemství spravedlnosti, byla vnitřně nasměrována k dobru, právu a spravedlnosti. Kdyby se právo valilo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok. Žijeme ve společnosti, která je nedůvěřivá a cynická vůči svým institucím, což vede k ohromné pasivitě a ztrátě naděje i radosti. Církev se tomuto trendu musí stavět a do velké míry tak již činí.  Přeji vám požehnaný čas během společných modliteb s křesťany z různých církví.  Velikou moc má modlitba spravedlivého a věřím, že zvláště společné modlitby napříč církvemi mají před Bohem své zvláštní místo. Milost a Pokoj boží přeje               

Mgr. Jiří Unger - Tajemník ČEA SBÍRKA ATM 2015: „OBCHODNÍK S DUŠEMI“ A ŠVÉDSKÝ MODEL BOJE S PROSTITUCÍ

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku na některý z projektů ČEA nebo na její činnost. Prosíme proto, abyste zvážili svou podporu služby ČEA a předem děkujeme za vaši štědrost. Prezentaci naší činnosti můžete nalézt na stránce www.ea.cz. Své dary na činnost ČEA můžete zasílat s variabilním symbolem 2115 na účet ČEA u ČS a.s. - č.ú.: 00 138 083 59 / 0800

Chcete-li podpořit některý z projektů ČEA, prosíme vás, abyste darem s VS 2190 podpořili projekt ČEA zaměřený na otázky obchodování s lidmi a regulace prostituce. Rádi bychom nechali otitulkovat křesťanský dokument Nefarious – obchodník s dušemi www.nefariousdocumentary.com o problematice prostituce a obchodu s lidmi, který by pak byl k dispozici nejen v církvi, ale i pro politiky, kteří zvažují legalizaci a zdanění prostituce. Zároveň bychom jako ČEA chtěli uspořádat kampaň a debatu ohledně Švédského modelu legislativní úpravy prostituce, který je velmi účinný a spolu s dalšími partnery pracovat na jeho propagaci a případně prosazení v ČR. 

Děkujeme za vaši podporu.Poslání ATM jako modlitební iniciativy ČEA:

Alianční týden modliteb je celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance, která je pořádána již od roku 1856 a byla průvodním znakem probuzení v USA a Velké Británii. Jejím cílem je:


  • Upevňování jednoty Božího lidu skrze modlitbu a společná vyznání
  • Společné díkůvzdání za uplynulý rok a vyvyšování Hospodina
  • Vzájemné žehnání mezi sbory ve městě nebo v regionu, svědectví z různých sborů, povzbuzení, vyznání potřebnosti druhých církví a respektu k jejich službě.
  • Přímluvy za konkrétní lokalitu (město, kraj), za konkrétní službu jednotlivých sborů a křesťanských aktivit, za konkrétní kroky v evangelizaci, přímluvy za potřeby města/lokality.
  • Žehnání místním v moci postaveným, soudcům, policistům atd.
  • Příležitost ke společnému pokání z nedostatků církve, z toho, že dostatečně nejdeme coby jednotlivci i kolektivy za Hospodinem. Východisko pro budování vztahů mezi zástupci jednotlivých lokálních sborů a farností.
  • Manifestace jednoty Božího lidu vůči místní komunitě.
 
  • M4
  • Národní týden manželství