Bůh je pro-life

ČEA / 12.08.2014

 

V sobotu dne 20. září 2014 se v Třinci uskuteční konference pod názvem „Bůh je pro-life“. Bude věnována otázkám ochrany nenarozeného života z teologické, pastorační i společenské perspektivy. Účastníci konference budou mít možnost seznámit se jak s biblickou argumentací ve prospěch ochrany počatého, avšak dosud nenarozeného člověka, tak i s praktickými postupy pastorační pomoci lidem, kteří zvažují ukončení těhotenství či trpí postaborčním syndromem. Nebude chybět ani zařazení problematiky potratů do širšího rámce myšlenkových trendů v současné společnosti. Na konferenci vystoupí Jānis Diekonts, ředitel lotyšské organizace Luteráni pro život, Donald Richman, pastor, kazatel a misionář, zakladatel East European Missions Network, Dagmar Hricová, certifikovaná dula (průvodkyně těhotenstvím, porodem a šestinedělím), která se věnuje mj. pastoraci žen, které prošly potratem, a David Floryk, publicista a komentátor, spolupracovník Hnutí Pro život ČR, jenž se bioetickými tématy v kontextu soudobého filosofického myšlení i politické praxe dlouhodobě zabývá. 

Konference, kterou pořádají Třinecký seniorát Slezské církve evangelické a. v. a Biblická škola pracovníků Křesťanského společenství, se uskuteční ve sborovém centru Hutník na ul. Revoluční 609 v Třinci. Na konferenci je možno se přihlásit prostřednictvím formuláře na internetových stránkách http://kz.sceav.cz, kde také naleznete podrobnější informace. 

Konferenci bude předcházet odhalení Pomníku nenarozeného dítěte na evangelickém hřbitově v Třinci-Lyžbicích v neděli 7. září 2014 v 15.30 hod. 

 
  • M4
  • Národní týden manželství