Vznikl Institut Williama Wilberforce

ČEA / 12.09.2013

Vznikl Institut Williama Wilberforce

 

PRAHA – 5. 9. 2013

 

 

V těchto dnech zahajuje svou činnost nová křesťanská organizace, která si klade za cíl podporovat pronikání biblicky motivovaných postojů a názorů do veřejného prostoru.

 

Institut nese název podle Williama Wilberforce, významného britského politika 19. století. Tento poslanec britského parlamentu prožil osobní obrácení a celý svůj život zasvětil boji za zrušení otroctví, čehož po mnoha letech skutečně dosáhl. „Jeho příběh je nám vzorem v tom, jak může vytrvalá práce jednoho člověka motivovaného duchovním přesvědčením změnit celou společnost,“ uvedl tajemník České evangelikální aliance Jiří Unger.

 

Práce Institutu je založena na široké spolupráci evangelikálních křesťanů a koordinaci s jinými organizacemi, především s Evangelikální aliancí (EA). Nebude tedy zdvojovat, co už dělají jiní, nýbrž spojovat a koncentrovat síly. Předsedou Institutu je Pavel Černý, místopředsedou Dan Drápal, ředitelem Mojmír Kallus, mezi členy je dále například tajemník ČEA Jiří Unger nebo německý novinář Johannes Gerloff. „Chceme využít svých zkušeností a kontaktů a přispívat k prosazování etických hodnot ve společnosti“, vysvětluje Kallus. „Svou misi nepojímáme jako prosazování „jedině správného“ názoru. Spíše chceme klást důležité otázky a vytvářet prostor pro diskusi, která pomůže porozumět složitým tématům a může posloužit jako základ pro kvalitní rozhodování.“

 

Prvním počinem Institutu je vydání knihy Libora Michálka „Zničte to, nebo to zničí vás aneb modrá, nikoli zelená banka“. Senátor a whistleblower Michálek v ní popisuje zákulisní principy korupčního chování ve státní správě, jak je zažil na vlastní kůži. 

 

Dále Institut připravuje veřejné debaty na aktuální témata: Romská otázka, Je Evropská unie slučitelná s křesťanskými hodnotami? Před volbami ve spolupráci s ČEA zorganizuje předvolební fóra, na nichž se bude kandidátů ptát na otázky, které jsou pro křesťany důležité. 

 

„Chtěli bychom ukázat, že biblicky zakotvené smýšlení a jednání je v dnešní společnosti užitečné a může být relevantní i v jiných otázkách, než s jakými je křesťanský hlas tradičně spojován. Jako jednu z velkých potřeb vnímáme například právě kultivování společenského dialogu,“ uzavírá Kallus.  

 

Více naleznete na stránkách www.wilberforce.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek a podpořit tuto práci.

 
  • M4
  • Národní týden manželství