Evangelikální fórum 2020

/ 18.11.2019

“Zlo často proniká do samotné naší duše a ovládá nás právě z té hradby, kterou jsme si proti němu sami vystavěli.” Miroslav Volf

Polarizace společnosti není ničím novým. I v Ježíšově době byla společnost politicky a nábožensky rozdělená a samo Ježíšovo evangelium i jeho osoba budily kontroverze a rozdělení. Také pro současnou církev je výzvou, jak přinášet evangelium a víru v době extrémů, polarizace a populismu. Největší nebezpečí zla je, že vyzývá k boji a strhává člověka na stejnou úroveň. Jak tomuto tlaku odolat jako jednotlivci i společenství? Jak být nablízku těm, kdo jsou nám vzdáleni nebo zcela jiní?  
 
Fórum opět nabídne inspirativní přednášky, specializované networky, kulaté stoly, semináře a diskuse s živými řečníky.

Networky Evengelikálního fóra 2020 a jejich vedoucí:

  • Poradenství a pastorace  (Marek Macák)
  • Vedení a řízení sboru (Martin Moldan a David Novák)
  • Evangelikální teologie  (Jan Valeš a Jiří Bukovský)
  • Vedení křesťanských organizací (Jiří Unger)
  • Homiletika (Lukáš Targosz)
  • Akademický network (Peter Cimala)


Zde si můžete stáhnout a vytisknout leták Fóra a budeme rádi, pokud o něm dáte vědět ve svých sborech. Všechny další informace jsou průběžně aktualizovány na stránkách www.evangelikalniforum.cz 
 
Do 30. 11. 2019 je možné se přihlásit za sníženou cenu zde

Studenti a členové ČEA mají možnost se Fóra účastnit také za sníženou cenu 600 Kč.

Evangelikální fórum pořádá Česká evangelikální aliance s Evangelikálním teologickým seminářem a dalšími partnery.


Za přípravný tým EF
 

Jiří Unger tajemník ČEA a Miloš Poborský ředitel ETS

Související články

Nenalezeny žádné záznamy.

 
  • M4
  • Národní týden manželství