Výsada otroků

ČEA / 03.08.2017
Výsada otroků

Milí přátelé, příznivci, členové ČEA,

 

chtěl bych vám uprostřed prázdnin za celou Radu ČEA poděkovat za spolupráci, a také popřát, abyste si o prázdninách dokázali najít čas na odpočinek. Zní to jako banalita, jako fráze, ale v naší na výkon zaměřené době, v době, kdy stres je jedním z nejčastějších problémů současné populace, to banalita není. Příkaz odpočívat je zakotven i v Desateru. Proč?

 

Jedním z „klasických“ argumentů proč Hospodin vložil přikázání o svěcení sedmého dne do Desatera je, že díky odpočinku se stáváme ještě výkonnějšími. Tento argument pak bývá podložen i různými výzkumy, které ukazují, že člověk bez odpočinku se dříve či později stává v práci neefektivním a dělá chyby. Jinými slovy prý máme dokonce „vědecky dokázáno“, že je dobré přikázání o odpočinku dodržovat. Asi to tak skutečně je, jenže důvodem, který Písmo uvádí pro svěcení sedmého dne, potažmo proč máme odpočívat, není zvýšení efektivity. Toto uvažování jen ukazuje, jak moc jsme v zajetí myšlení typu ekonomizovat, racionalizovat a zvyšovat efektivitu. Myslíme si, že Bůh je dobrý a moudrý, protože díky odpočinku nám dopřává ještě větší výkonnost a pracovní efektivitu! Podívejme se ale do Písma a hledejme, proč máme zachovat sedmý den.

V 5. Mojžíšově je den odpočinku spojen s připomenutím, že Izraelci byli otroky. Tedy pracovali stále. Nyní jsou svobodní a mají odpočívat. Ve starých civilizacích byla výsada volného dne výsadou výhradně bohatých. Otrok nebo nevolník si přepych odpočinku nemohl dovolit. Buď pracoval na panském, nebo na svém. Izraelci pracovali na faraonových pozemcích. Jenže Písmo nám zde dává důležitou lekci. Kdo pracuje stále, kde se nedokáže zastavit, ten má stále mentalitu otroka. Ten, kdo nad ním vládne, není pochopitelně farao, ale šéf, zakázky, termíny, nedodělky atd. Sedmé přikázání a obecněji odpočinek nás chrání před bohem, který se jmenuje práce a vydělávání. Přiznejme si, že tento bůh je aktuální i dnes. Kdo hodně a hlavně stále pracuje, je obdivován pro svojí výkonnost. Pokud pracujeme stále, máme pocit, že se nám život jen tak nevymkne z rukou. Máme neustále pod kontrolou druhé, okolnosti, někdy práce bez zastavení znamená i možnost větších peněz. Jenže Hospodin říká jasně – práce bez ustání je „výsadou“ otroků, proto se zastav. Proto ti dávám den odpočinku. Pokud jej nejsi schopný dodržovat, polož si jednu zásadní otázku: Nestala se ti práce bohem?

Dalším důvodem je odpočinek. Není třeba vysvětlovat, proč je odpočinek důležitý, proč potřebujeme nabrat síly. Zároveň ale Hospodin neodpočíval kvůli únavě, nebo regeneraci sil, ale aby si vychutnával svoje stvoření. Stvoření je stvořeno proto, abychom v něm nalezli radost, spočinutí a dokonání. Odpočinek nám dává schopnost podívat se zpět, reflektovat svoji práci, opět získat nadhled, poodstoupit od každodenní rutiny a zápasu. Kdo toto dlouhodobě nedělá, dostává se do koloběhu práce, rutiny a povinností. Najednou mu chybí odstup ale i důvěra, že se Bůh postará, že i když nemám vše pevně v rukou, stejně se nemusím bát.

Dalším důvodem je schopnost prostě dokončit práci, nepokračovat. Toto je dobrá zpráva pro perfekcionisty. Možná i naše země by snesla další druhy zvířat, další rostliny, lesy, skály, možná by mohla být větší. Jenže v určitém momentu Bůh řekne dost a nepokračuje. Svoje dílo prostě dokončí. Toto je i uklidnění pro nás. Nemusím se obávat, protože vím, že sice jsem pracoval a namáhal se, ale zároveň vím, že nemám vše v rukou a že Bůh se postará. Na toto je lepší přijít sám než někde v nemocnici, nebo v období neschopnosti, kdy najednou vidím, že věci jdou kupředu i beze mě.

Když jsem byl mladší, učili jsme se zpívat internacionálu, kde se mj. zpívá: Ta práce matka pokroku a s ní armáda otroků jde hájit svoji čest. Pak následoval slova, která připomínala náboženské uctívání: Buď práci čest! Toto byl nakonec i pozdrav mezi dělníky - čest práci. Dnes se podobným věcem smějeme a kroutíme nad nimi hlavou, jenže se obávám, zda jsme se nedostali do podobné situace, ale dobrovolně, z vlastní vůle.

Během roku jste od ČEA dostávali řadu podnětů, nápadů a pozvánek. Nyní přijměte další podnět a pozvání: Odpočiňte, spočiňte, zastavte se. A nedělejte to proto, abyste pak byli ještě výkonnější, ale proto, že je to součást Božího moudrého plánu. Kdo se mu podřídí, prožije požehnání, a to je více než výkonost!

 

David Novák

 

Předseda České evangelikální aliance

 
  • M4
  • Národní týden manželství