SPIRITUALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

ČEA / 29.03.2017

Konference o pojmu spiritualita a jeho užití ve vzdělávání pro pomáhající profese

VOŠ Jabok, 4. dubna 2017

Jednodenní pracovní konference se zahraniční účastí, pořádaná ETF UK ve spolupráci s Jabokem, HTF UK a KTF UK, bude prostorem pro diskusi k pojmu spiritualita mezi vzdělavateli na poli pomáhajících profesí a pracovníky z pomáhající praxe. Snahou je, aby konference přispěla k upřesnění kontextů, v nichž se dnes pojem spiritualita užívá, a k pojmenování rizik i možností, která jeho užívání skýtá.

Stránka věnovaná konferenci zde.

 
  • M4
  • Národní týden manželství