Generace 21, Iráčané a má to smysl pomáhat!

David Novák / 07.04.2016

Možná si ještě pár z nás vzpomíná na nápisy na některých rakouských supermarketech, když se otevřely hranice, které hlásaly tuto prosbu: "Češi, nekraďte nám tady!". Tehdy se nám, co jsme v supermarketech nekradli, podobné nápisy moc nelíbily. Proč? Protože se jednalo o princip kolektivní viny. S podobnými argumenty nyní operují ti, kdo odsuzují irácké křesťany a Generaci 21. Odsuzují nikoli to, že by zde Iráčané kradli, ale že, slovy ministra Chovance „zneužili pohostinnosti ČR“. Co z toho pro myšlení davu plyne?  To, že nemá smysl iráckým křesťanům pomáhat.

Někdo (z Čechů) kradl, a proto všichni kradou. Někdo se (z iráckých křesťanů) pokusil ilegálně vstoupit do Německa, proto to udělají všichni. Proč se zdržovat nějakým rozlišováním? Co na tom, že se jedná jen o některé? Že v místech, z kterých odešli, probíhá genocida křesťanů? Mnozí lidé nyní mají skvělé alibi, že pomáhat zoufalcům prchajícím před válkou nemá smysl.

Jako pastor snažící se pomáhat lidem jsem někdy udělal chyby, které mě štvou. Několikrát se našli lidé, kteří zneužili můj čas, energii, důvěru i peníze. Přiznám se, že jsem do svých chyb někdy zatáhl i sbor. Přesto bych si nedovolil udělat závěr, „všichni“… bezdomovci, bývalí vězni, děti alkoholiků, lidé bez práce jsou…  Jen stupidní člověk by na základě mých zcela prokazatelných chyb mohl udělat závěr, že „všichni“ duchovní jsou naivní, hloupí atd. Prostě nelze z několika chyb, kterých se dopustíte, když někomu pomáháte, udělat jakoukoli generalizaci. Proto nelze šmahem odsoudit irácké křesťany, kteří přišli do ČR.

Další útok se vede na Generaci 21. Neznám všechny podrobnosti, zároveň Dan Drápal se nijak netají tím, že ne vše bylo v souvislosti s uprchlíky provedeno dokonale (více viz http://dan-drapal.cz/index.php/cz/duchovni-clanky).  Ohledně výběru Dan píše „možná by to někdo udělal lépe než my“. Snad udělal, zároveň platí, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Velmi si iniciativy Generace 21 vážím! Šli a jdou s kůží na trh a za to jim patří poděkování. Navíc akce je financována především z dobrovolných darů. Naši „daňoví poplatníci“ se nemusí bát, že díky iniciativě Generace 21 zchudnou. Stát to nebude stát ani promile rozpočtu. Pokud poplatníci zchudnou, tak to bude díky akcím jiných organizací. Stejně tak se nemusí bát „příživníků z neziskovek“.  I to je zcela nemístná a hloupá generalizace. Mnoho neziskovek totiž dělá skvělou práci a nejednou supluje to, co mohl dělat (a nedělá) stát.

Pokud se nestane nějaký obrat, celá akce přesunu iráckých křesťanů utrpí vážný šrám a dost možná to může znamenat i pozastavení této aktivity. Přesto by nás to nemělo ani na chvíli odradit od touhy a následně realizace pomoci těm, kteří jsou v problémech. Budeme u toho dělat chyby? S největší určitostí ano. A co má být?

Jsem hrdý na to, že se našemu sboru s pomocí mnoha dalších křesťanů podařilo zachránit život několika křesťanským uprchlíkům z Íránu. Ti v ČR po tuhém boji s úřednickým šimlem zůstali a zůstanou. A dodávám – bude-li možnost, podle svých omezených možností pomůžeme dalším. Jsem rád, že v některých farnostech, sborech pokračuje pomoc těm iráckým křesťanům, kterým Generace 21 pomohla a kteří chtějí v ČR zůstat. Že toho někteří možná zneužijí? Ale to ty, kdo pomáhají druhým, přece vůbec nemůže překvapit. Spíše by je překvapilo, kdyby tomu tak nebylo.

 
  • M4
  • Národní týden manželství