Prohlášení zástupců církví k příjezdu křesťanských uprchlíků

ČEA / 18.02.2016

Prohlášení zástupců církví k příjezdu křesťanských uprchlíků

My, níže podepsání zástupci církví a křesťanských organizací z Moravskoslezského kraje, chceme tímto prohlášením vyjádřit podporu příjezdu křesťanských uprchlíků a Slezské diakonii, která bude jejich pobyt koordinovat.

Rozumíme obavám mnohých lidí z rizik, s nimiž je spojena současná živelná imigrační vlna utečenců mířících do Evropy. V případě 153 křesťanských uprchlíků, jejichž příjezd do České republiky schválila vláda, je ovšem situace jiná. Tito lidé byli již před svým příjezdem do naší vlasti prověřeni českými tajnými službami i úředníky Ministerstva vnitra. Jedná se o oběti islámského teroru, kteří byli pro svou křesťanskou víru přinuceni opustit své domovy a uprchnout do utečeneckých táborů, kde jsou předmětem perzekuce ze strany muslimské většiny. Mnozí ztratili své blízké. Ze všech lidí, kteří jsou zasaženi současnými nepokoji na Blízkém východě, patří k těm nejpronásledovanějším.

Pomoc člověku v nouzi vnímáme nejen jako poslání církví a křesťanství vůbec, ale i jako imperativ prosté lidskosti. Proto jsme připraveni pomoci při příjezdu a integraci křesťanských uprchlíků, a to jak organizačně, tak materiálně, zejména formou sbírek.

Jsme přesvědčeni, že křesťanství má v naší zemi tradici a své nezastupitelné místo. Chceme naplnit odkaz našeho Spasitele, Ježíše Krista, jak ho vyjádřil apoštol Pavel ve svém dopise Galatským 6:2,7-9: „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův… Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

 

Mgr. Jan Waclawek,

biskup Slezské církve evangelické a. v.

 

Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D.,

emeritní biskup Slezské církve evangelické a. v.

 

Josef Śliž,

senior Těšínského seniorátu Církve bratrské

 

Lumír Folvarčný,

senior Moravskoslezské oblasti Apoštolské církve

 

Ing. Tadeáš Filipek,

předseda Místní skupiny České evangelikální aliance v Českém Těšíně

 

Leoš Cásek, DiS.

ředitel Nadačního fondu Nehemia

 

Mgr. Martin Piętak, Th.D.,

sborový pastor Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. V Českém Těšíně

 

Bohuslav Wojnar,

pastor Apoštolské církve – Křesťanského centra v Českém Těšíně

 

Jaroslav Šelong,

pastor Apoštolské církve – Agapé v Českém Těšíně

 

PaedDr. Milan Pecka,

předseda Křesťanského společenství, z. s.

 

Mgr. Mojmír Blažek,

farář Evangelického sboru a. v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně

 

Roman Tomsa

první zástupce biskupa Apoštolské církve

 

Ing. Jaromír Andrýsek

Křesťanský sbor Český Těšín

 

V Českém Těšíně dne 17.2.2016

 
  • M4
  • Národní týden manželství