Nové podoby církve - Evangelikální fórum 2015

ČEA / 03.09.2015

Letošní Evangelikální fórum se bude konat 3. - 5. listopadu 2015 v prostorách sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15 a jeho tématem jsou Nové podoby církve. Hlavnímu tématu budou věnovány plenární programy a obsah vybraných networků, kterých fórum nabízí hned šest. Fórum chce být místem, kde se lidé mohou setkat s biblickými, intelektuálními i duchovními zdroji inspirace, otázek i odpovědí na výzvy, kterým jako jednotlivci i církve čelíme a podpořit novou generaci křesťanských vedoucích, kteří budou schopni informovaně a relevantně komunikovat vůči společnosti a rozvíjet se ve své službě. Hlavním problémem současnosti není v očích organizátorů fa nedostatek informací, ale nedostatek lidí, s nimiž můžeme do hloubky mluvit o věcech a otázkách, které jsou pro nás nejpodstatnější, a kteří by nám byli partnery a přáteli ne cestě hledání a růstu. K čemu vás Bůh povolal a jak vás můžeme podpořit? To jsou dvě otázky, na nichž toto Fórum stojí.

Networky

Jádrem a nejoblíbenější fóra jsou programy v jednotlivých networcích či pracovních skupinách, které se vždy specializují na určitou oblast služby. Potkávají se zde evangelikální křesťané, které spojuje společný zájem a proto je úroveň diskusí a interakce mnohem vyšší. Fórum nabízí Akademický network pro lidi z akademického prostředí, networky Evangelikální teologie, Politika a společnost, Poradenství a pastorace, Vedení a řízení sboru a pracovní skupinu pro Vedoucí křesťanských organizací. Každý z účastníků si předem volí jeden z networků, jejichž setkání tvoří většinu programu fóra. Při této volbě je dobré zvážit největší potřeby nebo zaměření současné služby a odpovědnosti daného účastníka. Networky slouží také k hlubšímu seznámení se s lidmi v podobné službě a případné spolupráci či návazným akcím během roku.

Tématem networku pastorace a poradenství bude například SEXUALITA. Účastníci networku, který vedou Marek Macák, Dana Staňková a Andrea Jarošová, se seznámí s různými aspekty problematiky sexuality relevantními pro pastorační praxi. V hlavní sekci bude sexualita pojednána jako integrální součást života člověka jako vztahové duchovní i biologické bytosti a budou představeny základní roviny a dynamika sexuálního prožívání a jednání. Zaměří se na bytostnou provázanost sexuality s ostatními aspekty života a na to, jak tuto skutečnost zohlednit v pastorační praxi. Další semináře a přednášky věnované pastoraci se pak budou věnovat specifickým kontextům, v nichž lidé svoji sexualitu zažívají - kontext manželství i svobodného života. Network se kromě jiného bude zabývat také poruchami sexuálního fungování (sexuální dysfunkce) a orientačně možnostmi jejich řešení. Závěrečná přednáška pojedná o problematice sexuálních deviací a o možnostech a hranicích jejich pastoračního řešení.

Network bude doplněn specializovanými semináři zaměřenými na zvlášť rozšířená anebo problematická témata, s nimiž se v běžné praxi setkáváme: pornografie a sexuální závislosti, homosexualita, sexuální zneužívání.

Vize a program jednotlivých network najdete na stránkách fóra www.evangelikalniforum.cz .

Hlavní téma: Nové podoby církve

Evangelikální fórum se každý rok zaměřuje na jedno společné velké téma. Letos je to hledání takových forem života církve, které odpovídají jak evangeliu, tak současné české společnosti. Podle některých autorů prochází církev v sekularizované post-křesťanské Evropě jednou z nejvážnějších krizí své historie. Jiná v ní naopak vidí příležitost znovu objevit sebe sama po krizi modelu státní církve.  Stejně tak ale v Evropě můžeme pozorovat příklady inovace v církvi – v její praxi i podobách fungování. Sekulární Evropa je pro budoucnost křesťanské tradice unikátním prostředím a je jakousi „laboratoří podob církve schopných vzkvétat i v post-křesťanském prostředí“.  Inovace se často odehrává v okrajových a nových kreativních proudech církve, v nových komunitách, kde je větší prostor pro experimentování a kontextualizaci života víry. Adaptace ovšem probíhá i v tradičních nebo mainstreamových denominacích a společenstvích. Možná stojíme na prahu cesty, z níž evropská církev možná vyjde menší, ale životaschopnější, vitálnější, kreativnější a přitažlivější. Kde na této cestě stojí česká církev? Jak reflektujeme trendy a příklady, které se zde objevily? Co se můžeme naučit z kontextu jiných evropských zemí? I to jsou otázky letošního Evangelikálního fóra. Hlavnímu tématu se věnují také všechny čtyři části networku Evangelikální teologie.

Hlavním řečníkem fóra je významný holandský autor, myslitel a zakladatel sborů Dr. Stefan Paas (1969). Původně středoškolský učitel, který v roce 1998 dokončil doktorát ze Starého zákona (Ph.D.) a stal se konzultantem Křesťanských reformovaných církví v Holandsku pro oblast evangelizace a zakládání sborů. V roce 2005 se s rodinou přestěhoval do Amsterdamu, kde pomáhali při založení nového sboru Via Nova v centru města. Od roku 2009 přednáší misiologii na Teologické universitě Svobodných reformovaných církví v Holandsku a VU University Amsterdam. Stefan Paas je zapojen do networku City to City Europe, který inicioval Tim Keller, a byl hlavním editorem evropské verze Kellerovy knihy Center church. V roce 2012 byl Paas označen sekulárním týdeníkem Elsevier za jednoho z „vlivných myslitelů” současnosti. Více informací o něm se lze dočíst na internetových stránkách fóra. Vedle zahraničního hosta vystoupí také řada domácích řečníků

Semináře a diskuse

K fóru patří také semináře. Jejich témata vyrůstají buď z některého networku nebo se vztahují k hlavnímu tématu. Společný rozhovor podporují kulaté stoly, které mají na fóru své pevné místo. Letos se můžete těšit na kulatý stůl na téma vztahu evangelikálních křesťanů a ŘKC. Seznam připravovaných seminářů je k nalezení na internetových stránkách fóra. Zde je několik připravovaných témat: Rozvoj vedoucích a starších ve sboru, Romové v církvi, Církev pro mladé?, Sexualita v manželství & nevěra, Obnova sboru, Služba žen a služba ženám v církvi, Lekce a trendy v zakládání sborů v Západní Evropě.  Součástí fóra bude i panelová diskuse na téma (Ne)vyšlapanou cestou s kazateli různých výrazných sborů a směrů.

Bonus

První přednáška zahraničního hosta Stefana Paase v úterý večer je otevřena pro veřejnost. Stefan Paas v ní rozvine první část Zkušeností Západní Evropy s novými podobami církve..

Jak se přihlásit? Přihlašování probíhá na internetových stránkách www.evangelikalniforum.cz. Po termínu 30. 9. konferenční poplatek činí 700 Kč. Na fórum je možné se také přihlásit až na místě, ale to již mohou některé networky být plné a bude pozdě pro objednání obědů a večeře.

Fórum navazuje na tradici Evangelikálních teologických konferencí (ETK) a je inspirováno mezinárodním European Leadership Forum, které v České republice po dva roky mělo podobu fóra Innov8 (pořádaného ČEA). Pokud se někdo na fóru zapojí do networku evangelikální teologie, bude se jeho zážitek hodně podobat dřívějším ETK, kde se střídaly přednášky a semináře k hlavnímu tématu.

 

Plakát ke stažení zde.

Související články

Nenalezeny žádné záznamy.

 
  • M4
  • Národní týden manželství