Dárky dětem vězňů - projekt Andělský strom

/ 21.11.2012

Program Andělský strom - Vánoční dárky dětem odsouzených

Mezinárodní vězeňské společenství chystá stejně jako před rokem posílání vánočních dárků dětem, které mají rodiče ve výkonu trestu. Dárek se posílá jménem rodiče a spolu s jeho osobním dopisem. Ve spolupráci s věznicemi se dárky posílají do nejpotřebnějších rodin.  Tento program pomáhá nejen k udržení soudržnosti rodin, ale je dobrou prevencí kriminality.

Program Andělský strom

Sdružení Mezinárodní vězeňské společenství, o. s. vyzkoušelo minulý rok funkčnost tohoto programu pilotně v součinnosti se šesti českými věznicemi a mnoha dobrovolníky- dárci z církví po celé České republice.  Ohlas byl veliký a program dobře funkční. Děti dostaly dárky v hodnotě 70tis korun. 

Děti odsouzených jsou nazývány neviditelnými oběťmi zločinu, protože jsou často stigmatizovány, a zároveň prožívají velký sociální propad rodiny při absenci jednoho z rodičů. Pro tyto děti může být život těžký, osamocený, nebo depresivní zejména v době Vánoc, rodinných oslav, o prázdninách. Děti ale nesmí být trestány za své rodiče.

Statistiky říkají, že u těchto dětí je mnohem větší pravděpodobnost, že také jednou poruší zákon, dostanou se do destruktivních vztahů a budou se chovat nesociálně-  to vše může vést k uvěznění v dospělosti nebo dokonce již v adolescenci. Dnešní děti vězňů jsou v nebezpečí, že se stanou zítřejšími vězni, pokud se jim nedostane větší péče. Počet dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu, se zvyšuje.

Program Andělský strom je úspěšný, protože během obtížného údobí osamocení, nabízí pochopení a pomoc a to nejen dítěti, ale celé rodině.  Péče a dárky jsou cennou příležitostí, jak znovu spojovat děti a s rodiči nejen o Vánocích, ale během celého roku.

Program Andělský strom nabízí příležitost, jak prakticky vyjádřit lásku a soucit k dětem, a rodinám v jejich potřebách, a pomáhá obnovit vtahy mezi rodičem a dítětem, poškozené uvězněním a odloučením. Dopad vynucené a bolestné separace od rodiče, kombinovaný s finančním nedostatkem je pro dítě emočně zničující. Program pomáhá přemostit propast ve vztahu mezi rodičem a dítětem, způsobenou uvězněním, uspokojit základní fyzické a emoční potřeby, a posílit vzájemný vztah. Program, který se zaměřuje na dítě, se ukázal jako efektivní prevencí kriminalitys pozitivními účinky pro společnost, církev a jednotu rodin.

Rodič ve výkonu trestu, který nemá peníze ani žádnou možnost, jak zabezpečit potřeby dítěte je často frustrovaný, zklamaný a bezmocný. I on v projektu dostává naději a jeho kredit se v rodině zvyšuje.  Dítě vidí jeho lásku přímo hmatatelně v zaslaném dárku a také v jeho slovech, která vloží do doprovodného dopisu. Okamžitá pomoc, díky které může nastat uzdravování vztahu mezi uvězněným rodičem a jeho dítětem a je primárním smyslem programu.

PRAKTICKÉ KROKY K USKUTEČNĚNÍ PROGRAMU

Andělský strom je partnerstvím mezi vězeňským společenstvím, vedeními věznic, sociálními pracovníky, vězeňskými kaplany, církví a společností. Následné kroky jak začít, by měly být vodítkem.

Zapojení odsouzených: 

 1. Vězni, vybraní většinou sociálním pracovníkem, vyplní přihlášky do programu a dají k dispozici kontakt na svou rodinu. Do programu se dostane:
  1. Dítě ve věku do 15 let
  2. Dítě vlastní nebo adoptivní, o které se stará vězňova manželka, manžel, příbuzný nebo pečovatel
  3. Sociální pracovník, nebo kaplan musí ověřit, že není soudem stanoven zákaz kontaktu mezi rodičem a dítětem.  

Odsouzený rodič  požádá vedení věznice o přihlášku do programu a vyplní ji.  Dítěti napíše  osobní dopis a vánoční přání, které bude do dárku vloženo. Sociální pracovník  přihlášku spolu s dopisem  odešle vězeňskému společenství na náklady společenství.

Zapojení církve:

 1. Žádost se předává církvi, nebo jiným dobrovolníkům. Vězeňské společenství nebo církev zatelefonuje, nebo napíše těm, kdo se o dítě starají a zjistí vánoční přání dítěte. Někdy může toto přání sdělit i rodič ve výkonu trestu. Domácnosti a děti, které bojují s ekonomickými obtížemi, mohou uvítat školní potřeby (tašky, sportovní oblečení), nebo jiné základní věci. Pokud se přání nedá zjistit, dobrovolník koupí dárek podle svého uvážení, přiměřený věku dítěte a v cenové relaci podle doporučení MVS.
 2. Církve nebo dobrovolníci a jejich koordinátoři napíši přání dítěte na andělskou oznamovací nálepku.  Nálepky se umísťují buď v kostele, nebo se zveřejňují jinou formou tak, aby se našel vhodný dárce. Případně je možné napsat jen křestní jméno a věk dítěte.
 3. Členové církve, nebo jiní dobrovolníci, ochotní podpořit program, si vyberou andělskou nálepku a koupí dárek. Dobrovolníci se ujistí, zda dárek je vhodný a přiměřené ceny a přijatelný pro domov, ve kterém dítě je. Dárkem nemůže být použitá věc , ale pouoze věc nově koupená, jako pro vlastní dítě.
 4. Cena dárku se odvíjí od věku dítěte, od 250-450Kč.

Věk dítěte  0-2 roky, minimální doporučená cena 250 Kč

Věk dítěte  3-5 let,  minimální doporučená cena 300 Kč

Věk dítěte  6-9 let,  minimální doporučená cena 350 Kč

Věk dítěte  10- 15 let, minimální doporučená cena 450 Kč

Poznámka: koordinátoři by měli dobrovolníkům poradit, aby se vyhnuli dárkům, jejichž provoz a údržba jsou drahé, jako hračky na baterie, stejně tak se vyhnout dětským zbraním, nožům, a všem hračkám, které vybízejí k agresivnímu chování.

 PŘEDÁNÍ DÁRKŮ

 1. Pro předání dárků je několik cest a je na kreativitě farnosti, či sboru, jakou cestu zvolí.
 2. Dobrovolníci z církve donesou dárek přímo do rodiny, pokud bydlí v blízkosti.
 3. Dárek je možné poslat poštou na uvedenou adresu, zejména, žije-li dítě příliš daleko, v jiném městě, v jiné zemi. Pokud by zaslání do ciziny bylo příliš drahé, doporučuje se kontaktovat PF v dané zemi a požádat o pomoc lokálně.
 4. Některá církevní společenství mohou uspořádat vánoční Besídku Andělského stromu, a společně s členy církve, vězeňskými dobrovolníky a rodinami. Besídka může být uvnitř věznice za účasti rodičů, pokud to vedení věznice povolí, nebo v církvi, za účasti těch, kdo se o děti starají.
 5. Předání při individuální návštěvě ve vězení, kde je rodič umístěn a pokud má povolení návštěvy. Je samozřejmě nejlepší, když rodič předá dítěti dárek přímo sám.

Poznámka: V loňském roce byly dárky předány pouze cestou zaslání balíčku poštou

 

Odesílání dárku dítěti s uvedením jména pečující osoby:

Dárce od nás dostane jméno a adresu dítěte a také jméno pečovatele o dítě. Při psaní adresy na balíček je nutné uvést jak jméno dítěte, tak jméno pečovatele, protože dítě nemůže samo balíček přijmout.

POZOR: Balíček nadepsaný jen jménem dítěte se vrátí zpět, POŠTA JE DÍTĚTI NEVYDÁ.

Proto se dobře ujistěte, že na prvním místě je napsané jméno pečovatele a teprve pod ním jméno dítěte! 

Fotografie dárků:

Mnoho z nás má v mobilním telefonu fotoaparát, a tak doporučujeme dárek před zabalením vyfotografovat a pokud vám to nedělá problém, tak nám fotografii můžete odeslat na naši mailovou adresuinfo@prisonfellowship.cz spolu se jménem dítěte, kterému dárek posíláte. Někdy se podaří fotografii dárku doručit odsouzenému rodiči, a radost pak uděláte dvojnásobnou.  

ZPÁTEČNÍ ADRESA PRO ODESLÁNÍ BALÍČKU:

Pro zpáteční adresu uvedenou na balíčku doporučujeme použít adresu našeho společenství:  MVS, o.s. Nad Habrovkou 3, Praha 6, 164 00

Připsat můžete své jméno, ale neuvádějte svou vlastní adresu. Farnosti mohou samozřejmě uvést adresu své farnosti, ale také to nedoporučujeme, pokud farnost nemá s podobnou činností zkušenosti. Případná poděkování vám po Vánocích předáme.  Poděkování ale v loňském roce nebylo mnoho, tak je raději nečekejte. Odsouzení netuší, kdo dárek posílá, a nejsou zvyklí děkovat.  Nehněvejme se proto na ně. S rodinou ale můžete i dál zůstat v kontaktu a kdykoliv během roku se zeptat, jestli něco nepotřebují. Rodič, který je sám na výchovu dítěte, to velmi uvítá a stačí mu často jen si pohovořit a vidět zájem.  Pozor, abyste se ale nedali nikým a ničím manipulovat a v případě jen malého náznaku nás ihned kontaktujte.

Nikdy nepředávejte rodině žádné vzkazy od odsouzeného a nikam netelefonujte, aniž byste se s námi poradili. I velmi nevinné prosby mohou mít svůj skrytý podtext. Buďte opatrní, ne naivní.

POTVRZENÍ O ODESLÁNÍ:

 Dárek je nutné odeslat nejpozději do 15. 12. 2012. Jakmile dárek v pořádku odešlete, prosíme ihned o POTVRTZENÍ o odeslání-  tedy o informaci o odeslání na naši E- mailovou adresu, nebo o sdělení koordinátorovi z vaší farnosti.

Pokud se Vám nepodaří dárek např. pro nemoc nebo z jiného důvodu koupit, ihned nás informujte a pošlete zpět na adresu MVS osobní dopis od rodiče. Nedoručení dárku by bylo velmi bolestnou věcí. Dítě na dárek čeká, protože tatínek, nebo maminka z věznice avizují, že dárek přijde.

 

Více informacíá naleznete a přihlašovací informace naleznete na adrese Projektu Andělský strom.

 
 • M4
 • Národní týden manželství