Evangelikální fórum 2015

ČEA / 22.06.2015

Nové podoby církve

Podle některých autorů prochází církev v sekularizované post-křesťanské Evropě jednou z nejvážnějších krizí své historie. Jiná v ní naopak vidí příležitost znovu objevit sebe sama po krizi modelu státní církve.  Přesto se zdá, že je církev schopná oslovit křesťanskou zvěstí jen omezený (a zmenšující se) segment společnosti a ke křesťanské víře se v Evropě přidává jen malý počet nových lidí. Mnohé církve jsou zatíženy tradičními strukturami, které jsou v pozdně moderní společnosti ne vždy funkční, a jen s obtížemi se adaptují na nové výzvy.

Stejně tak ale v Evropě můžeme pozorovat příklady inovace v církvi – v její praxi i podobách fungování. Sekulární Evropa je pro budoucnost křesťanské tradice unikátním prostředím a je jakousi „laboratoří podob církve schopných vzkvétat i v post-křesťanském prostředí“.  Inovace se často odehrává v okrajových a nových kreativních proudech církve, v nových komunitách, kde je větší prostor pro experimentování a kontextualizaci života víry. Adaptace ovšem probíhá i v tradičních nebo mainstreamových denominacích a společenstvích. Mnoho malých i velkých církví v Evropě vidí nutnost hledání nových cest -  Fresh Expressions v Anglikánské církvi nebo mezidenominační hnutí zakládání sborů v Norsku či Francii jsou toho důkazem. I staré denominace a (dříve státní) církve vytvářejí prostor pro vznik nových společenství a sborů nebo alespoň experimentují s novými formami evangelizace. Od farního údržbového modelu přecházejí zpět k misijní mentalitě a tam, kde se to daří, dochází k implozi zdrojů a iniciativy. Církev napříč Evropou se mění. Denominace se stávají pluralističtějšími a vztahy mezi evangelikály a jinými církvemi se pod naléhavou misijní potřebou mění dříve nebývalou a nemyslitelnou měrou. Vznikají sítě vedoucích a sborů napříč tradicemi. Roste mezinárodní spolupráce, kde se snoubí teologická reflexe s výměnou praktických zkušeností. Objevuje se nová průkopnická generace, která vidí Evropu jako nové „misijní pole“. Nově vznikající sbory mají často překvapující formy a rytmus, fascinující nové podoby bohoslužby, uctívání, společenství i vztahů k okolní komunitě. Jsou výzvou pro eklesiologii zažitou generace i staletí.

Možná stojíme na prahu cesty, z níž evropská církev možná vyjde menší, ale životaschopnější, vitálnější, kreativnější a přitažlivější. Kde na této cestě stojí česká církev? Jak reflektujeme trendy a příklady, které se zde objevily? Co se můžeme naučit z kontextu jiných evropských zemí? I to jsou otázky letošního Evangelikálního fóra.

Místo konání

Evangelikální fórum se bude konat v prostorách sboru Církve bratrské Praha 1, Soukenická 15. Pro společná plenární setkání budeme vyžívat hlavní sál, pro setkání workshopů a networků bude připraveno šest menších místností. Odkaz na mapu najdete zde.

Registrace

Účast na Fóru je možná pro předem přihlášené účastníky, tak i pro ty, kdo se budou hlásit až na místě. Pro vaši přihlášku použijte, prosíme, připravený registrační formulář

Na Fórum se přes tento formulář můžete přihlásit do 31.10. 2015. Konferenční poplatek je:

500,- Kč nebo 21 € za celou konferenci při přihlášení do 31.7.

600,- Kč nebo 25 € do 31.9.

700,- Kč  nebo 29 € do 30.10.

Na místě je možné se registrovat za 750,- Kč. Při registraci na místě přijímáme platby pouze v Kč.

Studentská cena a cena pro členy ČEA je 500,- Kč nezávisle na datu přihlášení.

Prosíme, abyste poplatek uhradili převodem na účet ETS 27-3252490257/0100, variabilní symbol vám bude přidělen po dokončení přihlášky. Do zprávy pro příjemce napište svoje jméno bez diakritiky, abychom mohli identifikovat vaši platbu.

 

Program

Konference bude rozdělena na následující hlavní část

Plenární programy

Plenární shromáždění budou na Fóru probíhat ráno a večer. Jejich cílem je komunikovat klíčové výzvy a důrazy spojené s vizí Fóra a s tématem daného ročníku.

Networky

Setkání v rámci networků budou probíhat každý den ve dvou blocích Pro seznam networků a jejich vizi navštivte stránku: Networky.

Semináře

Semináře budou zaměřeny na konkrétní myšlenky, výzvy, modely, strategie a příklady dobré praxe. Semináře budou prostorem pro praktické vzdělávání napříč tématy jednotlivých networků. Popis seminářů naleznete zde

Neformální setkání

Prostředí Fóra bude jako stvořené pro osobní rozhovory a navazování vztahů. Mnohé důležité věci se odehrávají nikoliv během programu, ale o přestávkách a během společného jídla. Našim cílem je, aby účastníci Fóra získali nejen kvalitní zdroje a informace, ale mohli navázat přátelství s lidmi, kteří sdílejí podobné smýšlení.

 

Harmonogram

Úterý 3. listopadu

 

18:30-20:00

Nové podoby církve – zkušenost Západní Evropy I.

Stefan Paas

Středa 4. listopadu

 

08:00-09:00

Registrace

 

09:00-10:00

Nové podoby církve v českém kontextu – klíčové trendy a výzvy

David Novák

10:00-10:15

Přestávka

 

10:15-11:30

Network I.

 

11:30-12:00

Přestávka

 

12:00-13:15

Network II.

 

13:15-14:30

Oběd

 

14:30-15:45

Semináře

 

 

Pornografie a sexuální závislosti

Marek Macák

 

Evropská reflexe knihy Center church Tima Kellera

Stefan Paas

 

Rozvoj vedoucích a starších ve sboru – představení biblických studijních materiálů a kurzů Porterbrook

Dan Hurta

 

Romové v církvi

Petr Plaňanský

 

Církev pro mladé? - Jak tvořit kulturu sboru otevřeného novým mladým lidem?

Ondřej Szturc

15:45-16:15

Přestávka

 

16:15-17:30

Panelová diskuse – (Ne)vyšlapanou cestou

Moderuje Radek Smetana

17:30-18:30

Večeře

 

18:30-20:00

Nové podoby církve – zkušenost Západní Evropy II.

Stefan Paas

Čtvrtek 5. listopadu

 

09:00-10:00

Jednota a rozmanitost církve

Martin Moldan

10:00-10:15

Přestávka

 

10:15:11:30

Network III.

 

11:30-12:00

Přestávka

 

12:00-13:15

Network IV.

 

13:15-14:30

Oběd

 

14:30-15:45

Semináře

 

 

Kulatý stůl - Vztah evangelikálů a Řimsko-katolické církve

Pavel Černý a Jan Valeš

 

Sexualita v manželství & nevěra

Dana Staňková

 

Obnova sboru

David Novák

 

Služba žen a služba ženám v církvi

Olga Moldánová

 

Lekce a trendy v zakládání sborů v Západní Evropě

Stefan Paas

 

Duchovní cvičení a duchovní obnovy ve sboru

 

15:45-16:00

Přestávka

 

16:00-16:30

Závěr Fóra

 

Související články

Nenalezeny žádné záznamy.

 
  • M4
  • Národní týden manželství