Členské shromáždění ČEA 22. 5. 2015 od 16h v Praze

ČEA / 13.05.2015

Členské shromáždění České evangelikální aliance se bude konat 22. 5. 2015 od 16 hodin v malém sále KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8 (viz mapa níže).

Hlavním tématem budou Osobnosti v církvi.

Chybí v církvi osobnosti nebo o nich jen nevíme?
Měli bychom vůbec usilovat o to, aby církev osobnosti měla?
A jak vůbec osobnosti v církvi vychovávat, jde-li to vůbec?

Zamyšlení s následnou diskuzí povede tajemník ČEA Jiří Unger.

Program členského shromáždění:

  1. Osobnosti v církvi (J. Unger)
  2. Volba předsedy členského shromáždění, zapisovatele a dvou osb pro sčítání hlasů
  3. Hlasování o úpravách stanov (návrh změn zvýrazněn červeně v příloze)
  4. Volba nových členů Rady: Michal Klus (SCEAV Třinec), Martin Bergner (KS Praha), Erik Poloha (BJB Praha 3), Tomáš Süss (CBH Praha)
  5. Volba členů Kontrolní komise
  6. Výroční zpráva, zpráva o hospodaření a revizní zpráva, hlasování o převodu hospodářského výsledku za rok 2014 a zůstatku účtu "Neuhrazená ztráta minulých let" do vlastního jmění
  7. Hlasování o rozpočtu ČEA na rok 2015
  8. Plány ČEA v dalším období a podněty členů k činnosti ČEA a diskuse

 
  • M4
  • Národní týden manželství