Dětská konference 4. - 6. července 2015

ČEA / 24.04.2015

 

Milí rodiče!

Zveme vaše děti na šestnáctou Dětskou konferenci (DK), která je součástí letní Křesťanské konference (KK), pořádané KMS a ČEA. Stejně jako v minulých letech program DK zajišťuje Sdružení Samuel, Biblická práce pro děti. Název letošní DK je Naplno! – inspirací nám při příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa budou převážně historičtí hrdinové, často misionáři, kteří byli ochotni jít za Ježíšem skutečně až do krajnosti. Dětem se budou věnovat zkušení služebníci, jejichž cílem je pomoci vašim dětem růst v lásce k Pánu Ježíši a k Božímu Slovu.

DK pro předškolní děti

Pro předškolní děti od 4 do 6 let včetně bude připraven denní program v Praze v místě konání KK. Po programu se děti každý den budou vracet k rodičům. Do předškolního oddělení přijímáme pouze děti rodičů, kteří se zúčastní celé KK a jsou řádně přihlášeni (ideálně na stejné přihlášce spolu s dětmi). Děti mladší 4 let se DK nemohou zúčastnit.

Konferenční poplatek je 550,- Kč (zahrnuje též obědy a svačiny). Upozorňujeme, že program pro předškolní děti se ne vždy zcela časově kryje s programem KK pro dospělé.

DK pro školní děti – pobytová

Pro školní děti od 7 do 14 let bude připraven třídenní pobytový program. Vhodné prostory pro školní DK ještě stále hledáme, otevřená je jak možnost konání v centru Prahy (poblíž KK), tak na okraji Prahy stejně jako v letech minulých. V každém případě však děti budou na DK přespávat a bude tedy potřeba, aby měly s sebou vlastní spacák a karimatku. Děti od vás převezmeme v pátek v poledne při registraci a předáme je zpět až v neděli odpoledne.

Děti rodičů, kteří se zúčastní KK, zaplatí konferenční poplatek celkem 990,- Kč.
Děti rodičů, kteří se nezúčastní KK, zaplatí konferenční poplatek celkem 1290,- Kč.

Konferenční poplatek zahrnuje i ubytování a stravování (plná penze) a případnou společnou dopravu.

Upozorňujeme, že nižší konferenční poplatek platí pouze děti rodičů, kteří se zúčastní celé KK a jsou řádně přihlášeni (ideálně na stejné přihlášce spolu s dětmi). Slevu nelze vztáhnout na jiné příbuzné, známé apod.

Připomínáme:

 • Není možné přihlásit dítě pouze na některé dny konference.
 • Společnou přihlášku na KK a DK najdete na webové adrese http://prihlasky.kmspraha.cz/kk-dk-2015/
 • Děti je potřeba přihlásit nejpozději do 15. května 2015. Pokud děti nepřihlásíte do tohoto data, nebudou se moci DK zúčastnit. Přihláška je platná až po zaplacení.
 • Kapacita DK je limitovaná a zejména u předškolních dětí může být naplněna ještě před 15. květnem.
 • Školní děti rozdělujeme do skupinek podle vlastního uvážení a na vaše ani jejich přání v tomto směru nemůžeme brát ohled. Prosíme, připravte na to své děti. Děkujeme.
 • Všichni přihlášení obdrží e-mail s bližšími informacemi (přesné místo a čas srazu, doporučený seznam věcí apod.). Jestliže tento e-mail neobdržíte do 15. června, kontaktujte nás prosím.
 • Jestliže se již přihlášené dítě nebude moci z jakéhokoliv důvodu DK zúčastnit, co nejdříve nás prosím o této skutečnosti informujte e-mailem na adresu dk@samuelcz.com. Refundace zaplaceného konferenčního poplatku se řídí následujícími pravidly:
  • při odhlášení do 31.5. ... bude vráceno 100% poplatku
  • při odhlášení od 1. do 30.6. ... bude vráceno 50% poplatku
  • při odhlášení od 1. do 3.7. ... bude vráceno 10% poplatku
  • neúčast bez odhlášení ... poplatek se nevrací

 

Související články


 
 • M4
 • Národní týden manželství