Věc: Vyjádření Evangelikální platformy představitelů církví sdružených v ČEA o podpoře iniciativy ku

ČEA / 13.04.2015

Kurzy Alfa jsou desetitýdenním evangelizačním kurzem používaným mnoha denominacemi. Ve své evangelizační podobě vznikly v roce 1992 v Londýně v anglikánském sboru Holy Trinity Brompton. V současnosti jsou kurzy Alfa pořádány ve 163 státech světa. Alfa je určena pro lidi, kteří nechodí na křesťanská shromáždění. Na každém ze setkání se podává občerstvení a zazní promluva, na kterou navazuje rozhovor v diskusních skupinkách. Alfa kombinuje osobní evangelizaci a evangelizaci ve společenství. Zodpovědnost za průběh kurzu spočívá na vedoucích místního sboru nebo farnosti, zodpovědnost za zvaní leží především na členech komunity.

V několika státech světa (Velká Británie, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko aj.) jsou pořádány celostátní Iniciativy Alfy. Církev v národě tak dostává příležitost společně ve větším měřítku oslovit zvěstí evangelia svůj národ. K těmto zemím se v roce 2013 připojí i Česká republika. Iniciativu organizátoři pojmenovali: „Zveme Česko na večeři“. Kompetence plně zůstávají na místních společenstvích, společná iniciativa však může přinést více povzbuzení a především společnou propagaci.

V Česku kurzy Alfa pořádalo už přibližně 200 sborů a farností 12 církví. Pravidelně Kurzy Alfa pořádá asi 40 společenství. Cílem České kanceláře Alfy je připravit na podzim 2013 síť asi 200 společenství, které kurz zorganizují.

S kurzy Alfa i Iniciativou jsme se jako vedoucí evangelikálních církví sdružených v České evangelikální alianci (která kurzy Alfa v ČR zastřešuje) seznámili. Myšlenku Iniciativy považujeme za hodnou pozornosti. Domníváme se, že může být pro jednotlivce i sbory povzbuzením a pomocí k novému nasazení pro sdílení evangelia. Vedoucím doporučujeme zvážení možnosti k Iniciativě se připojit.

Martin Moldan - biskup Apoštolské církve
Stanislav Pietak - biskup Slezské církve evangelické a.v.
Pavel Černý - předseda Rady Církve bratrské
Josef Červeňák - superintendent Evangelické církve metodistické
Marek Prosner - předseda Rady Církve Křesťanská společentsví
Tomáš Havlíček - zástupce Křesťanských sborů
Josef Knoflíček - zástupce Armády spásy

Související články


 
  • M4
  • Národní týden manželství