Podpořte nás

Během naší více než dvacetileté cesty jsme poznali mnoho skvělých lidí, kteří se nějakým způsobem podíleli na spolupráci mezi křesťany a službě ČEA  a činili tak dobrovolně, z prostého nadšení či přesvědčení. Jejich snažení však není myslitelné bez dárců, kteří vedeni dobrou vůlí a porozuměním pro to, na čem společně pracujeme, podporují jednotlivé projekty Evangelikální aliance, a kteří se stali našimi partnery. 

Zaujaly Vás některé naše projekty? Přidejte se k nám a pracujme společně na duchovní obnově naší země!

Způsobů, jak spolu s námi můžete pomáhat, je mnoho:

Jednorázový příspěvek – podpořte naši činnost darem libovolné částky na účet ČEA č. 13808359/2010 anebo teď hned skrze naší on-line platební bránu

Přátelé ČEA – pomáhejte s námi dlouhodobě a pravidelně

In-kind dary – pomozte nám tím, co umíte nejlépe, nebo materiálem

               

Podpořit naši činnost můžete darem na:

ČEA

Obecná činnost

Váš dar je vyjádřením důvěry v naši práci a v naše poslání a darem na celkovou činnost nám ho také pomůžete naplňovat. Zároveň nám tak pomáháte financovat důležité rozvojové aktivity, jako je získávání nových dárců nebo rozvoj našeho týmu a jeho zázemí. Darem na činnost posilujete kvalitu naší práce.

Lidé
Chtěli byste raději podpořit konkrétního člověka v jeho službě v ČEA? Je to možné. Zde se dozvíte více.

 

Dárcovské fondy

Matchingový fond ČEA u nadace Mezinárodní potřeby - Nadace MP zdvojí váš dar

 

Naše projekty

M4 - zakládání sborů

Finanční kompas

Síť křesťanských učitelů

Socio-politická služba ČEA

Fórum Innov8

 

Variabilní symboly:

   1100 - obecná podpora práce ČEA

    444  - podpora M4 - zakládání sborů      

    111  - osobní podpora služby J. Ungera

    555  - Síť křesťanských učitelů   

 

333  - socio-politická činnost ČEA

    777  - Finanční kompas   

  

 

 

 

 

 

 

Odpočet z daní

Fyzická osoba

si může od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Právnická osoba

si od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, může odečíst hodnotu darů, pokud tato hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

 

 

 

 
  • M4
  • Národní týden manželství