Alianční týden modliteb 2021

Tváří v tvář

Epidemie koronaviru ukázala, jak důležitá je pro nás fyzická a osobní blízkost a společenství. Prožili jsme odloučení od přátel i únavu z online světa. Roušky zakryly naši tvář a ztížily vnímání jeden druhého. Církve se pomalu vrací k normálním setkáním tváří v tvář a modlíme se za to, aby se opět kostely neuzavřely. Potřebujeme se vidět tváří v tvář.
Právě pojem tváře je přitom jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a vztahu. ATM 2021 proto bude inspirován texty, kde Boží tvář nebo setkání tváří v tvář s Bohem či lidmi hrálo v Písmu nějakou zajímavou roli. Setkáme se Kainem skrývajícím se před Boží tváří, zápasícím Jákobem, Jobem vyhlížejícím Boží tvář i Ježíšem nastavujícím tvář nepřátelům. Zároveň budou modlitební témata reflektovat i zkušenosti a výzvy spojené s covid-19 a potřebami, které epidemie vyvolala. ATM bude opět probíhat v desítkách měst po celé republice. Podrobnější modlitební průvodce bude k dispozici v první polovině září.

  

datum  téma  biblický text  modlitební okruhy
10. 1. 2021 Hledejte moji tvář Ž. 27,7-14 Boží vedení, život v naslouchání a následování

11. 1. 2021

Vzdálen od Boží tváře Gn. 4,8-16 Lidé, kteří se vzdálili Bohu nebo se skrývají
12. 1. 2021 Tváří tvář Bohu i člověku Gn. 32,25-33,10 Rodina
13. 1. 2021 Boží přítomnost Ex. 33,3-23 Boží přítomnost a jednání v církvi
14. 1. 2021 Proč skrýváš svou tvář? Jb. 13,13-14,6 Lidé trpící, nemocní, procházející těžkými zkouškami
15. 1. 2021 Nastavit druhou tvář Mt. 5,38-48 Překvapivá a radikální láska k lidem kolem nás
16. 1. 2021 Odrážet Boží tvář 2. Kor. 3,18-4,7 Zvěstování slovem i životem
17. 1. 2021 Kristova tvář Mt. 26,62-70 Následování Krista, pronásledovaná církev

 

 

 
  • M4
  • Národní týden manželství