Alianční týden modliteb 2017

Nikdy v minulosti nebylo na světě tolik dětí, jako dnes. Děti tvoří asi 1/3 obyvatel Země (asi 2,5 mld. ze 7,5 mld.). Děti jsou budoucností tohoto světa. Nesmírně proto záleží na tom, v jakých podmínkách budou vyrůstat a jak budou vychovávány. Děti jsou rovněž jedním z největších misijních polí. Stejně jako dospělí mají duchovní potřeby, stejně jako dospělí potřebují záchranu pro věčnost, stejně jako dospělí mohou porozumět evangeliu a přijmout spasení. Když nás Ježíš posílá kázat evangelium všemu stvoření (Mk 16, 15), nemůžeme opomenout děti. Pán Ježíš Kristus dává děti za vzor (Mt 18, 3–4). Děti jsou vnímavé na evangelium a duchovní vyučování, zájmem o evangelium zahanbují dospělé. Získat dítě pro Krista znamená získat pro něj celý lidský život. Děti jsou také jednou z nejohroženějších skupin populace. Jsou křehké a zranitelné. Mnohé negativní jevy ve světě (hlad, pronásledování, válečné konflikty, přírodní katastrofy, krize rodiny) nejvíce dopadají na děti.

 

Věřím, že naše společné modlitby v rámci Aliančního týdne modliteb mohou být povzbuzením pro církev, aby lépe naslouchala dětem, jejich radostem a trápením, ale otázkám, nápadům a snům.

 

Děti potřebují naše modlitby!


Jiří Unger,

tajemník ČEA

 

  

Materiály ke stažení:

Banner (1900x800 px)

Titulní strana

Modlitební průvodce


Sbírka Aliančního týdne modliteb 2017

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi věnovali na potřeby Sítě křesťanských učitelů, která vznikla společnou iniciativou ČEA a KAM. Konkrétně pak na fond Vzdělávání křesťanských učitelů zřízený ČEA, který poskytuje stipendia křesťanským učitelům a lektorům pro získání aprobace pro Etickou výchovu a absolvování Lektorské akademie. Etická výchova je volitelný předmět, který ve školách dává prostor morálnímu formování i duchovnímu nasměrování žáků. Lektorská akademie připravuje k realizaci preventivních, etických a duchovních programů ve školách.

 

V letech 2014–2016 fond podpořil 20 učitelů částkou 103 190 Kč. Každý váš dar bude navíc zdvojen jiným dárcem, takže přinese ještě větší užitek.

 

Své dary na tento účel můžete zasílat s variabilním symbolem 2117 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010. Předem děkujeme za Vaši štědrost.

 

Pokud byste raději podpořili některý z projektů ČEA nebo její činnost obecně, můžete dary zasílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 1100 nebo použijte pro okamžité a jednoduché zaslání vaší podpory dárcovskou bránu ČEA.

 

Děkujeme.

 
  • M4
  • Národní týden manželství