Pracovníci

Jiří Unger (CB) - tajemník

Narozen roku 1974 v Liberci. Křesťanem se stal v roce 1993 během studia na gymnáziu. Krátce poté vstoupil do Jednoty bratrské. Během studií na Univerzitě Karlově pracoval mezi studenty v rámci Studentské křesťanské misie, pomáhal pořádat různé křesťanské akce. Po absolvování FF UK (obor religionistika) se stal doktorandem na ETF UK, kde se zabýval vztahem globalizace a náboženství. Kromě své pedagogické práce na ETF UK pracoval také jako překladatel. Od března 2003 je tajemníkem ČEA. Od roku 1999 je ženatý, má tři děti. Je členem Církve bratrské Praha 13.

 Leendert Wolters (CB) - sekretář pro strategický rozvoj a mezinárodní partnerství

Leendert Wolters (1980) se přestěhoval z Nizozemska do Ceské Republiky v roce 2013 s svou manželkou Nelleke a jejich dvěma dětmi. Kromě studia češtiny také od června 2014 pracuje v ČEA. Vystudoval  Blízkovýchodní studia (hlavní obor: hebrejština) na Univerzitě v Groningenu a Tel Avivu a později management a vedení v Utrechtu. Pracoval od roku 2004 v misijní mladežnické organizaci IZB a HGJB. Leendert a Nelleke jsou vysláni reformovanem sborem svatého Jiří v Amersfoortu a misijní organizací GZB. Jsou členy Církve bratrské - Skalka, v Praze.

Andrew Funka (CB) - specialista pro rozvoj spolupráce mezi sbory

Andrew se narodil v USA, vyrostl v křesťanské rodině a sloužil v mládeži ve Spojených metodistických církvích. On a 

jeho manželka Amy začali v roce 2004 pracovat v mezi-kulturní službě a připojili se k Alongside Ministries International. Vedle služby v Church of Scotland také v letech 2005-2010 sloužili v projektu New Charge Development ve městě Aberdeen, Skotsko. Poté se vrátili do USA, kde Andrew získal magisterský titul v oboru světové misie a evangelizace na Gordon-Conwell Thelogical Seminary. V roce 2013 se přestěhovali do Prahy, kde Amy slouží v Christian International School of Prague a Andrew, předtím než v roce 2015 začal pracovat přímo s českými církvemi a křesťanskými organizacemi, sloužil jako součást pastorační týmu Prague Christian Fellowship, mezinárodní sboru KS. Andrew je nadšený do šíření evangelia prostřednictvím rozvoje nových a zavedených sborů prostřednictvím spolupráce a Duchem svatým inspirovanými inovacemi. Andrew má rád historii, hudbu (hraje na kytaru) a objevování nových míst.

Šárka Witisková (ECM) - vedoucí kanceláře

Žena středního věku a vzrůstu. Maminka 2 dětí a manželka 1 muže. Vyrůstala ve sboru Apoštolské církve v Zábřehu. Po přestěhování do Prahy zakotvila ve sboru Evangelické církve metodistické v Horních Počernicích, kde vede službu dětem a má na starost sborovou pokladnu. Ve volném čase ráda čte, tvoří a peče, nebo tráví čas venku na procházkách či prací na zahrádce.

 
  • M4
  • Národní týden manželství