Rada ČEA

Bergner Martin (KS)

 

Martin se narodil v roce 1974 a v Boha uvěřil v sedmnácti letech. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, katedru Informačních technologií a nyní se živí návrhy informačních systémů (business intelligence) pro zpracování dat velkých firem. S manželkou Arankou žijí v Praze a vychovávají 3 děti. Na budování církve se v průběhu času podílí formou vedení studenstkých skupinek během studií, sborových i mezidenominačních domácích skupinek či organizací kurzů Alfa, v poslední době se s manželkou začínají věnovat pastoračnímu poradenství.

 

Bícová Ráchel (KS)


Ráchel Bícová (1974) se narodila do nevěřící rodiny. Obrátila se ve svých patnácti letech na pouliční evangelizaci a rok poté vstoupila do sboru KS Praha. Vystudovala sociální práci na FF UK. Osmým rokem učí na Evangelikálním semináři filosofii, etiku, sociální patologii a globální témata. Absolvovala výcvik Supervize v pomáhajících profesích a poskytuje supervizi především ve školství a v církvích. S manželem Janem má tři děti a více než dvacet let spolu slouží dětem, rodičům a pracovníkům s dětmi. Ve svém sboru slouží také kázáním. S přestávkami se podílí na redakční práci rodinného nakladatelství Samuel. 

 

Hurta Daniel (CB) 

 
 

Daniel je členem a jedním z vedoucích sboru Církve bratrské Maják na Vsetíně. Ve sboru je zodpovědný za strategický rozvoj, zakládání nových sborů, fundraising a školení nových vedoucích. Od roku 2011 je členem týmu vedoucích M4 v České republice a působí jako kouč několika nově zakládaných sborů v ČR a na Slovensku. V minulosti působil jako vedoucí mládeže ve Vsetíně, poté jako koordinátor Školy vedoucích mládeží (ŠVM) v rámci Křesťanské akademie mladých, jejímž byl také od roku 2007 do roku 2011 výkonným předsedou. S manželkou Danielou mají 4 děti.

 

Kaleta Zbyšek (SCEAV)


Narodil se v roce 1962. Před Bohem přestal utíkat v 15 letech, kdy vydal Ježíši svůj život. Vystudoval Vysokou školu báňskou, obor ekonomika a řízení hornictví. Několik let pracoval v podniku Ostravsko-karvinské doly, pak deset let pracoval ve firmě zabývající se dovozem a distribucí školních a kancelářských potřeb. Od roku 2002 má vlastní firmu. Má tři dospělé dcery. Je členem SCEAV. Mnoho let sloužil mladým lidem v dorostovém věku. Pracuje v Křesťanském společenství jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA vydávaném KS z.s. Je předsedou rady Evangelizačního centra M.I.S.E. Je zapojen do projektu vzdělávání mladých Louč. Dlouhodobě je fascinován reformací 16. století.


Klus Michal  (SCEAV)


Narodil jsem se v roce 1975 a mládí jsem prožil v malé vesničce Dolní Domaslavice na Slezsku. Od útlého dětství mě rodiče vedli k Pánu Ježíši a k účasti v našem sboru v Třanovicích. Většinu života jsem prožil v křesťanském prostředí a jednoznačně to bylo pro mne obrovským požehnáním. Tak, jak jsem se vyvíjel intelektuálně, tak i má víra se stávala stále více a více vědomou.

Ve věku 14 let jsem pochopil Boží milost a mou neschopnost jakkoli se podílet na mém spasení. Sbor hrál v mém životě velmi zásadní roli a dodnes s vděčností vzpomínám na to, že už od dorostového věku jsme byli zatahování do služby Pánu. Obohacující byly rovněž roky, kdy jsem sloužil jako vedoucí dorostu a mládeže. Už při studiu na VUT v Brně jsem přemýšlel o studiu teologie, ale nevěděl jsem o škole, která by mne při studiu teologie přiblížila ke Kristu.


 Po promoci jsem se oženil s manželkou Šárkou. Sdíleli jsme stejnou touhu sloužit Bohu a rozhodli jsme se přijmout nabídku ke studiu na Biblické škole v Minneapolis, USA. Po roku studia na Biblické škole jsem přestoupil na Teologickou fakultu ve stejném městě. Studium bylo pro mne obrovským požehnáním. Bylo úžasné, když jsme každé ráno mohli spolu našimi profesory pokleknout a prosit o novou milost do nového dne. Byl jsem nadšen, když mi hlubiny Božího slova otevírali a aplikovali ti, kdo Boží slovo ctili, jako obrovský Boží dar. Nyní sloužím třineckému sboru Slezské církve evangelické a.v. a vím, že zde je místo, kde mě Pán chce mít. Úkol je to nelehký, ale tento sbor mám moc rád a modlím se, abych v této službě mohl obstát. Obrovskou oporou mi je má manželka a naše čtyři  děti.

 

Ratty Petr (AC)


Petr žije se svou ženou Renatou a čtyřmi dětmi v Břeclavi. Je národním vedoucím projektu Nová generace, který se zaměřuje na evangelizaci na středních i vysokých školách. V místním sboru AC působí jako starší sboru. Je také členem odboru mládeže Apoštolské církve a koordinátorem práce na školách v rámci Evropské letniční mládeže PEFY. V současnosti pracuje jako zástupce biskupa AC pro misii a evangelizaci. 

 

Süss Tomáš  (AC)


Po divokém vydání svého života Kristu v roce 2004 jsem přijel do Prahy a zapojil se do sboru CBH Praha. Po studiích na Biblické škole v Kolíně jsem si vzal svou manželku Miriam, se kterou v současnosti vychováváme tři krásné děti. Spolu vedeme kampus CBH Praha Jižní město. Pracuji jako asistent Martina Moldana, biskupa AC a zároveň jsem zapojen do národní práce s mládeží - OMAC. Mým snem je zažít probuzení a být součástí této ohromné Boží milosti. Rád sportuju, cestuju, jím dobré jídlo a miluji Boha, svou rodinu, lidi okolo a i sám sebe. :-)

 

Zeman Vladimír (BJB)


Narodil se a poté i vyrůstal ve Vysokém Mýtě. Několik let byl zapojen ve službě Bohu v Olomouci. Po svatbě se odstěhoval zpět do Vysokého Mýta, kde začal ve sboru BJB vést mládež a později (2005) se stal i kazatelem. A od roku 2010 zakládá nový sbor v Hradci Králové. V současnosti je také partnerem KAM, je členem misijního odboru BJB a slouží v M4. S manželkou Květou mají tři děti.

 
  • M4
  • Národní týden manželství